Betyg på DN Debatt 20 sep: 4/10

dagens DN Debatt argumenterar Enna Gerin och Daniel Suhonen från tankesmedjan Katalys för att socialdemokraterna borde gå åt vänster för att hejda sverigedemokraterna från att växa ytterligare. Deras grundläggande argumentet är inte ointressant, men artikeln innehåller många oklarheter och en direkt felaktighet. Sammanlagt blir betyget 4/10. En utförlig genomgång av de olika problem artikeln innehåller följer nedan. [Redigerad 19 nov.]


Ovanför artikeln återfinns detta diagram:

Politisk kompass

Man borde angett hur man kommit fram till hur man placerat partierna längs den ekonomiska (horisontella) respektive frihetlig/auktoritära eller GAL-TAN (vertikala) dimensionen (som författarna kallar den). Det känns t ex inte självklart att sd ska placeras till höger om m på den ekonomiska skalan.

Vidare skriver man:

I årets val har en av de kraftigaste vänstervindarna de senaste 25 åren blåst genom Sverige om man tittar på väljarnas placering på den ideologiska vänster-högerskalan.

Detta påstående backas inte upp av tillräcklig evidens. Författarna borde åtminstone gett läsaren någon hänvisning om var sådan evidens finns att hitta

Vidare skriver man:

Enligt Valu tyckte 60 procent av väljarna att skola och utbildning var den viktigaste valfrågan.

Detta påstående är direkt falskt. 60 % har svarat att skolan har *mycket stor* betydelse (för partivalet) men det innebär inte att de anser att det är den viktigaste frågan. Man kan nämligen ange flera frågor som mycket betydelsefulla. 54 % har angett sjukvården som mycket betydelsefull för partivalet, 52 % ekonomin, etc. Se Valu s. 12.

Vidare skriver man:

De frågor som ökade mest i betydelse sedan 2010 var förutom skolan äldreomsorgen, den sociala välfärden, sjukvården och pensionerna. Även frågan om flyktingar/invandring ökade markant men hamnade trots det långt bakom välfärdsfrågorna. Det är oron för välfärdens utveckling och för ökande klyftor som vuxit bland medborgarna.

Andelen som angav flykting- och invandringsfrågan som mycket betydelsefulla ökade med sju procentenheter. Ingen annan fråga förutom äldreomsorgen ökade lika mycket.Det är förvisso sant att det fortfarande bara var 33 % som angav den som mycket betydelsefull, men det förändrar inte det faktum att den ökade mer än skolan, den sociala världefärden, sjukvården och pensionerna.

Vidare skriver författarna:

Inte sedan den politiska demokratin infördes i Sverige har den samlade borgerligheten haft så lågt väljarstöd som valet 2014. Men det paradoxala är att i denna vänstervind och vilja att stärka den gemensamma välfärden står de rödgröna partierna still. Vänstervinden och välfärdsvalet flög de rödgröna förbi och rakt i händerna på ett högerparti – Sverigedemokraterna.

Hur går det ihop med det tidigare påståendet att väljarna inte vill ha högerpolitik?

Vidare skriver författarna:

Alliansens retoriska kliv mot mitten har bidragit till att minska polariseringen längs vänster-högerskalan och ökat betydelsen av den frihetliga/auktoritära dimensionen. Borgerlighetens stora misstag har varit att lämna den konservativa flanken.

Det står inte klart varför detta varit ett misstag. T ex har ju Alliansen vunnit två raka val efter att detta föregivna misstag begåtts.

Vidare i samma stycke:

Denna har med glädje fyllts ut av Sverigedemokraterna. Moderaterna har lämnat sitt konservativa idéarv samtidigt som Centerpartiet riktat sig mot storstäderna. Även Kristdemokraterna som traditionellt varit en socialkonservativ rörelse har anammat nyliberalismen.

Min fetstil. Detta påstående blandar ihop den ekonomiska dimensionen med GAL-TAN-dimensionen. Tesen man i övrigt för i detta stycke är att Alliansen lämnat den konservativa flanken – att man rört sig mot mitten på GAL-TAN-dimensionen. Men uttrycken ”nyliberal” och ”socialkonservativ” antyder att man dessutom menar att kd rört sig till höger på den ekonomiska skalan. Det kanske de har gjort, men det påpekandet hör inte hemma här och gör argumentationen förvirrande.

Vidare skriver författarna:

Mitt under en tydlig vänstervind när människors missnöje med den borgerliga politiken var uppenbar och oron för välfärdens utveckling och växande klyftor spred sig, valde man att rikta in kritiken mot regeringen på frågan om budgetunderskott samtidigt som man accepterade en stor majoritet av alliansens skattesänkningar. Socialdemokraterna under Löfven, Andersson och Damberg valde aktivt att inte polarisera längs den traditionella vänster-högerdimensionen. I stället triangulerade man sönder den tillsammans med alliansen. Huvudalternativen hamnade mycket nära varandra i mitten.

Det finns ett tydligt skäl till detta, nämligen att de flesta väljare befinner sig i mitten på den ekonomiska höger-vänster skalan. Om man vill vinna val måste man som bekant nå medianväljaren.  Detta borde tagits upp av artikelförfattarna.

Vidare skriver man:

Med de förutsättningar som fanns är valet utifrån ett rödgrönt perspektiv katastrofalt. Vi är övertygade om att det finns ett starkt stöd för en politik som aktivt minskar ojämlikheten, ökar likvärdigheten och kvaliteten i skolan, förstärker trygghetssystemen, satsar på den gemensamma välfärden och gör något åt den eviga massarbetslösheten.

Tesen att GAL-TAN-dimensionen blir viktigare när skillnaderna längs den ekonomiska höger-vänster skalan krymper är intuitivt rimlig, men borde backats upp med empirisk evidens.

Det som artikelförfattarna inte nämner är dock att om socialdemokraterna gått åt vänster, så kunde det ha gynnat Alliansen (i linje med ovanstående resonemang).

Vidare skriver författarna:

Att i detta läge välja att leda en svag mittenregering utan kraft till verklig förändring som i huvudsak förvaltar alliansens politik kan visa sig vara det största misstaget Löfven gör under sin karriär. Väljarna har helt andra förväntningar på en socialdemokratisk regering.

Detta påstående är väldigt vagt. Vilka är ”väljarna”? Artikelförfattarna kan knappast referera till majoriteten av väljarna, eftersom majoriteten inte röstat på rödgröna partier och därför knappast vill ha klassisk socialdemokratisk politik.

Författarna fortsätter omedelbart efteråt:

Om de inte infrias blir bakslaget stort.

Det lär finnas mängder med data på hur det gått för vänsterpartier som bedrivit en radikal respektive moderat politik. Författarna borde referera till sådana data. Som det nu är framstår vad de säger som rena gissningar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s