Betyg på DN debatt 24 sep: 7/10

dagens DN debatt argumenterar Daniel Carlzon och Michael Olausson mot Läkemedelsverkets förslag att förbjuda försäljning av paracetamol i dagligvaruhandel. Artikeln är relativt välskriven och välstrukturerad, men ett problem är att viktig evidens saknas och att några viktiga möjliga motargument inte bemöts. Den får betyget 7/10. Detaljerade kommentarer följer nedan. [Omfattande redigerat 20 nov.]


I första stycket skriver författarna:

Då det inte går att finna mer information om beslutet på Läkemedelsverkets (LV) hemsida har vi begärt ut hela underlaget från LV. Efter att ha granskat underlaget anser vi att LV:s förslag saknar grund.

Detta är bra och tydligt.

Vidare:

Paracetamol finns i produkter som Alvedon, Panodil, Reliv, Pamol med flera och finns även i kombinationspreparat tillsammans med kodein. Överdosering med till exempel 15–20 receptfria paracetamoltabletter leder inom loppet av något dygn till allvarlig leverskada och symtom som kräver sjukhusvård. Även längre tids överdosering strax över maximal dygnsdos (4 gram) eller kombination med alkohol kan leda till intoxikation. Både oavsiktliga överdoseringar, där personer av misstag tagit paracetamolinnehållande läkemedel med olika handelsnamn, och avsiktliga överdoseringar förekommer. Svåra förgiftningar kan kräva levertransplantation och i värsta fall leda till döden. Ambitionen från LV att förhindra paracetamolförgiftningar är därför bra. Att en statlig myndighet på lösa grunder presenterar ett förslag som riskerar att vara verkningslöst är däremot inte bra.

Detta ger en bra bakgrund till frågan till lekmän.

Vidare:

Läkemedelsverket refererar vidare till två studier som påstås stödja tesen att lättillgänglighet till paracetamol i handeln är av betydelse för risken för överdosering.

Dessa två studier borde man definitivt ha refererat till. Att författarna vill ge detaljerade argument för sina teser (i detta fall i form av analyser av de studier LV hänvisar till) är lovvärt. Däremot är det märkligt att läsaren inte får reda på vilka dessa studier är, så att man kan göra sin egen bedömning av huruvida författarnas bedömning är rimlig.

De enda som kommer kunna avgöra rimligheten i detta påstående är artikelförfattarna och mottagarna av kritiken, Läkemedelsverket. Men detta är inte någon privat brevväxling mellan dem, utan en offentlig debattartikel som läses av tiotusentals människor. Dessa undanhålls emellertid denna mycket viktiga evidens, vilket gör det närmast omöjligt att avgöra vem som har rätt. Varför inte bara skriva ut titlarna på studierna?

Vidare:

Det finns inget i LV:s underlag som talar för att just andelen paracetamol såld utanför apotek orsakar det ökade antalet samtal till [Giftinformationscentralen]. Huruvida ökningen av samtal avspeglar en verklig ökning av antalet överdoseringar och förgiftningar är, som framgår ur det vetenskapliga underlaget, mycket osäkert. Det kan lika gärna bero på en ökad medvetenhet i sjukvården om paracetamolets risker. En annan förklaring till samtalsökningen skulle kunna vara sämre kunskap om handläggning av paracetamolförgiftningar eftersom sjukvårdspersonal kontaktar GIC endast vid osäkerhet kring hur förgiftningar skall behandlas.

Författarna hänvisar här till idén att korrelationer inte implicerar orsakssamband. Även om korrelationer inte bevisar orsakssamband, så är de en stark indikation av dem. Författarnas ifrågasättande av att det ökade antalet samtal skulle bero på att paracetamol nu kan säljas på apotek skulle bli mer trovärdigt om de kunde peka någon annan mekanism som skulle kunna förklara ökningen. De ger emellertid ingen evidens för de mekanismer de diskuterar (sämre kunskap om paracetamolförgiftning och ökad medvetenhet om paracetamolets risker).

Vidare:

Det är därför anmärkningsvärt att LV endast baserat på antalet samtal till GIC väljer att förbjuda just försäljning i dagligvaruhandeln.

LV kan här åberopa försiktighetsprincipen. Även om man inte kan bevisa att det ökade antalet samtal beror på fler förgiftningar, vilket i sin tur skulle bero på att man öppnat för försäljning i dagligvaruhandeln, så kan LV ha goda skäl att förbjuda denna försäljning, givet att paracetamolförgiftning är så farligt. Anhängare till försiktighetsprincipen menar att vi i ett osäkert kunskapsläge har skäl att fatta beslut som minimerar risken för ett katastrofalt utfall. Detta är något som borde beaktats av författarna.

LV:s nuvarande förslag riskerar att i stället öka användningen av andra receptfria läkemedel mot smärta och feber, vilket kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan, som också beskrivs i LV:s rapport.

Vilka är dessa? Detta är något som borde gåtts igenom.

 

 

Annonser

2 thoughts on “Betyg på DN debatt 24 sep: 7/10

  1. Hur resonerar du kring betygsättningen (7/10) då detta var en av dom mest ”rödmarkerade” hittills? Mycket intressant och bra initiativ för övrigt.

    Gilla

  2. Tack och bra fråga, Erik! Det är betydligt lättare att kritisera och analysera passager i artiklarna än att komma med ett övergripande betyg. Det senare är lite mer subjektivt. Förmodligen borde jag ge en mer utförlig motivering för varför jag satt betygen som jag gjort.

    Anledningen till att jag satte 7/10 på denna artikel var att den trots allt var ganska välstrukturerad och argumenterande. Författarna presenterade problemet väl och gav en del intressanta argument. Om man jämför t ex med Katalys artikel (20/9), som är väldigt ensidig, eller Alvessons artikel (21/9), som är väldigt vag och fattig på evidens, tycker jag att det är en klar skillnad. Här finns en hederlig intellektuell ambition.

    Det saknades förvisso en del viktiga saker, men det gjorde det i de andra artiklarna också. Att jag skrev lite mer om denna artikel berodde mer på att jag behövde reda ut en del kniviga frågor rörande försiktighetsprincipen och orsaks-korrelationsfrågan än att den skulle vara särskilt dålig. Jag har ju t ex gjort färre anmärkningar på oklarheter här än i de andra kommentarerna (inklusive Nordström och Schlingmanns artikel från den 22 som också fick 7/10).

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s