Betyg på DN Debatt 25 sep: 8/10

dagens DN Debatt argumenterar ekonomen Håkan Pihl för att länder som för en progressiv klimatpolitik bör införa klimattullar mot den som inte gör det. Artikeln är välstrukturerad och välargumenterad; helt klart bäst hittills. Vad jag saknar är framförallt ett bemötande av argumentet att sådana tullar kan leda till ”hämndtullar” från länder som drabbas av det och på så vis skada frihandeln (som jag påpekar är detta dock inte lätt att göra inom ramen för artikeln), samt evidens för vissa av de påståenden Pihl gör. Jag ger den 8/10 men hade kunnat ge den en nia. Nedan följer detaljerade kommentarer av artikelns argument. [Redigerad 19 nov.]


I andra stycket skriver författaren:

Två årtionden av misslyckade klimatförhandlingarna borde få våra politiker att inse det. Mot bakgrund av hur brådskande och allvarlig situationen är, är det närmast irrationellt att tro att 200 länder ska komma överens om tillräckliga reduktioner. Flera viktiga aktörer rör sig ju i motsatt riktning, har olika uppfattningar om vad som är rimligt och rättvist, vill inte alls reducera sin klimatpåverkan eller kräver stora kompensationer för att göra det. En klimatpolitik som ställer allt hopp till att 200 länder kommer överens i en sådan situation är en riskfylld och ansvarslös klimatpolitik.

Detta är intressant och välargumenterat.

Vidare skriver han:

Att det är hög tid för nytänkande borde stå klart mot bakgrund av att världens totala utsläpp ökar trots decennier av förhandlingar. Problemet har uppmärksammats av bland andra Oxfordprofessorn Dieter Helm i boken ”The Carbon Crunch. How We’re Getting Climate Change Wrong – and How to Fix It”. Utvecklingen går i alldeles fel riktning. Kol är den stora boven och satsningar på alternativ kan inte på långa vägar kompensera ökningen av användningen av kol och andra fossila energiformer. Helm illustrerar med att Kina och Indien investerar i kol i en takt som motsvarar tre nya kolkraftverk varje vecka. För att i Europa kompensera en sådan ökning måste vi bygga tusen nya vindkraftverk. Varje vecka.

Här hade man velat se länkar. Dessutom är ”tre kolkraftverk varje vecka” mer retoriskt effektivt än argumentativt intressant. Det hade varit bättre om han hade citerat siffror om andelen av vår energi som kommer från fossila bränslen och andelen som kommer från förnybar energi, samt utvecklingen över tid av dessa energislag.

Vidare:

Den mest viktiga beståndsdelen i lösningen vet vi: att skapa ett globalt pris på klimatpåverkan, framför allt koldioxidutsläpp. Så länge klimatpåverkan är gratis (eller, värre, subventionerad) har världens aktörer svag anledning att begränsa sina utsläpp, gröna innovationer och investeringar når inte tillräcklig lönsamhet.

Detta påstående borde backats upp med mer än detta teoretiska argument (t ex med empirisk evidens).

Vidare skriver författaren:

Här är ett förslag. Skapa en internationell klimatallians med EU som kärna.

Förslaget är intressant men det borde framgått huruvida det är författarens eget.

Vidare argumenterar författaren för att klimatalliansen skulle införa skatter på klimatpåverkan samt en gemensam klimattull på varor från länder som inte infört den. På så sätt skulle man skapa incitament för länder utanför klimatalliansen att gå med i den:

Alliansen skulle alltså vara öppen för nya medlemmar och bjuda in likasinnade, och länder utanför alliansen skulle ha en anledning att gå med eftersom man växlar tullutbetalningar mot egna skatteintäkter. Det skulle ge en positiv spiral där fördelarna med att medverka stärktes efter hand som fler gick med i alliansen.

Visst, men detta arugment cuts both ways: det visar också att om bara ett fatal länder är med från början så kommer fördelarna med att gå med i alliansen att vara små, vilket kan göra det svårt att värva nya medlemar

Vidare skriver författaren att avsaknaden av tullar från länder som inte har klimatskatter snedvrider handeln och leder till större utsläpp:

Om kostnaden för klimatpåverkan ska märkas hos europeiska konsumenter måste den synas i det pris de får betala, och det motiverar en klimatskatt på inhemskt producerade varor och en klimattull på import från andra länder utan motsvarande skatt. En klimattull skadar alltså inte frihandeln utan tvärtom.

Detta argument borde egentligen utvecklats. Samtidigt innehåller texten inte mycket luft och ligger mycket nära DN Debatts övre gräns på 6 600 tecken. Således är detta ett exempel på en oklarhet som delvis beror på teckenantalet (vilket Erik Elmgren talade om i en kommentar).

Pihls resonemang bygger på idén om negativa externaliteter. Vissa former av produktion leder, förutom till nytta för producenten och konsumenten av den, till negativa externa effekter för andra människor – t ex genom att de gör klimatet varmare. Om man inte beskattar denna produktion kommer det således finnas ”för mycket” av den – det kommer produceras varor vars positiva effekter (för producenten och konsumenten) är mindre än de negativa effekterna (för andra människor, genom uppvärmningen av klimatet). Således måste man införa en skatt för att nå den socialt optimala produktionsnivån.

Intuitivt sett är idén om tullar motsatt idén om frihandel, och de flesta ekonomer menar att (med vissa undantag) så är frihandel socialt optimal. Pihl pekar här dock på att om ett land inte tar ut klimatskatter, så är den näst bästa lösningen att andra länder tar ut motsvarande tullar. Det kommer att bli ekvivalent med inga tullar och inhemska skatter.

Detta argument är intressant. Vad som dock borde bemötts är följande. Även om en klimattull är ganska olika traditionella tullar som är till för att skydda den inhemska produktionen (och således klart anti-frihandel) så är det inte säkert att de kommer konceptualiseras som sådana. Länder som drabbas av dessa klimattullar kan komma att svara med egna tullar. Det finns helt klart en risk att detta kan skada frihandeln. Detta argument borde egentligen beaktats, men som sagt är det svårt att göra det inom ramen för denna debattartikel.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s