Betyg på DN Debatt 29 sep: 7/10

dagens DN Debatt argumenterar JKL:s grundare Anders Lindberg för att s.k. ”ägarinvesteringar” – en ny tillgångsklass – bör skapas för att se till att svenska företag får uthålliga svenska ägare som kan stå emot utländska bud. Artikeln är intressant men väldigt teknisk. Man använder en lång rad tekniska termer som man inte förklarar, och förutsätter i allmänhet ett kunnande om finansmarknaden som väldigt få av DN:s läsare lär ha (jag har det definitivt inte, vilket gör att jag kan ha missat vissa problem med artikeln). Å andra sidan är ämnet intressant och viktigt, vilket är ett argument för att publicera artikeln på DN Debatt.

För det första skulle man vilja att DN redogjorde för hur de tänker när de publicerar tekniska artiklar som denna (Per Molanders artikel från 26 september är en annan sådan teknisk artikel). För det andra skulle man vilja att tekniska termer förklaras, antingen i artikeln eller i anslutning till den, och att man tillhandahåller läsarna med en bakgrundsförklaring till problemställningen. Såvitt jag förstår är tanken med DN Debatt att stärka det demokratiska samtalet genom att publicera välargumenterade och djuplodande artiklar som allmänbildade läsare utan specialkunskap kan förstå och bedöma. Dessvärre kan sådana läsare emellertid dessvärre inte ta till sig artikeln i dess nuvarande form, vilket delvis förfelar DN Debatts syfte.

En genomgång av de mest problematiska passagerna i artikeln ges nedan. Sammanlagt ger jag den betyget 7/10.


Första stycket:

De senaste 25 åren har det utländska ägandet på börsen ökat från 8 till 41 procent. Samtidigt har de klassiska investmentbolagens andel av börsen minskat från 10 till 5 procent och det direkta aktieägandet minskat från 18 till 10 procent. Vad som är mindre uppmärksammat är att det institutionella kapitalet i livbolag, pensionsbolag och AP-fonder också minskat sin andel av Stockholmsbörsen under motsvarande period från 20 till 10 procent.

Detta hade man velat ha evidens för, särskilt i ljuset av hur överraskande ofta uppgifter av det här slaget är felaktiga i DN Debatt. (Se exempelvis denna och denna artikel.)

Åttonde stycket:

Med ägarinvesteringar skulle utan regeländringar minst 250 miljarder kronor bara från de fyra stora AP-fonderna kunna användas som långsiktigt investeringskapital till befintliga och nya företag. Tanken är att sätta ord på det som för institutionen ifråga utgör ett långsiktigt ”ägande” och inte ett ”innehav”. Och långsiktigt ägande är värdeskapande. Historien visar oss att bolag med kapitalstarka långsiktigt inriktade ägare är de bolag som utvecklas långsiktigt hållbart och därmed ger ökad lönsamhet även för samhället i stort, även om det kortsiktigt kostar mer förvaltningsmässigt.

Den fetstilta meningen är tämligen oklar. Vidare  skulle man vilja ha evidens för att historien visar att bolag med kapitalstarkt långsiktigt inriktade ägare är bäst på dessa sätt.

Nionde stycket:

Ägarinvesteringar förutsätter regler och en inställning som tillåter mer koncentrerat ägande till kanske ett dussintal bolag med ägarandelar på 5-20 procent i stället för de enstaka procent som är det vanliga i dag.

Ovan säger man att ”med ägarinvesteringar skulle utan regeländringar minst 250 miljarder…kunna investeras”. Här säger man emellertid att ägarinvesteringar förutsätter nya regler, vilket gör att det tycks finnas en motsättning här. Detta borde klargjorts.

Nionde och tionde stycket:

För AP-fondernas del handlar det om friare placeringsregler utan placeringsgränser avseende tillgångsklasser, möjlighet att äga mer än 10 procent i enskilda bolag, kvalitativa regler som utgår från sundhets- och aktsamhetsprinciper, en omtolkning av uppdraget så hållbarhetsfrågor även inkluderar att främja en sund ekonomisk utveckling för uppdragsgivaren, svenska folket.

För livbolag handlar det om att övervakande myndigheter styr bort från att enbart tillämpa verkligt värde (fair value) och riskbaserade kapitaltäckningsregler.

Detta stycke är särskilt snårigt och svårgenomträngligt; närmast stenografiskt i sin kortfattadhet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s