Betyg på DN Debatt 30 sep: 7/10 och 7/10

Två artiklar har publicerats på DN Debatt idag: Nils Funckes ”Skydd för yttrandefriheten måste gälla också utlänningar” och Carina Borgström-Hansson och Håkan Wirténs ”Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare”.  Båda artiklarna är välskrivna, intressanta och välargumenterade. Min främsta invändning mot Funckes artikel är att han inte ordentligt redogör för och avfärdar möjliga motargument mot hans förslag. Det är viktigt att man attackerar den starkast möjliga versionen av motståndarnas position och inte en straw man. Borgström-Hansson och Wirtén borde gett mer evidens för sina påståenden och förklarat vissa centrala begrepp bättre. Dessutom innehåller deras text ett ganska rejält vilseledande påstående (om vad ett rent Östersjön kan innebära vad gäller jobb och ökad BNP).

Båda artiklarna får 7/10 i betyg. Nedan följer en genomgång av de mest problematiska passagerna i artikeln.


Funcke skriver som följer (sjunde stycket):

Denna skillnad [mellan svenska och utländska medborgare] är inte bara omotiverad utan också svårbegriplig. Jag har inte funnit några spår av argumentation i propositioner och betänkanden som kan förklara denna inkonsekvens. Kanske är det bara en lapsus, ett förbiseende, som kan korrigeras med ett enkelt riksdagsbeslut. Vem öppnar sitt hjärta och motionerar om detta?

Det är naturligtvis bra att han försökt hitta motargument mot hans förslag i propositioner och betänkanden. Samtidigt skriver han emellertid längre ner (nionde-tionde stycket):

Yttrandefrihetskommittén föreslog (SOU 2012:55) att alla som bor i Sverige skulle jämställas. För att göra undantag för utlänningar skulle riksdagen tvingas motivera och fatta ett aktivt beslut om inskränkning. Det skulle stärka yttrandefriheten och modernisera lagstiftningen. Kommitténs ledamöter från samtliga riksdagspartier var eniga.

Alliansregeringen valde att inte ta fasta på kommitténs förslag.

Rimligen måste regeringen ha haft några skäl till detta, vilka knappast kan vara omöjliga att ta reda på. Funcke borde tagit reda på dessa skäl – dessa argument – och avfärdat dem. Att leta i propositioner och betänkanden är inte tillräckligt.

Vidare skriver han i tionde stycket:

På samma sätt valde regeringen bort andra förslag som skulle stärka yttrandefriheten, till exempel ett utökat förbud mot att hindra distributionen av skrifter på grund av deras innehåll. Regeringen tog i sin proposition i stället enbart fasta på de förslag som naggade yttrandefriheten i kanten, till exempel försämring av skyddet för uppgiftslämnare till korrespondenter för utländska medier i Sverige.

Detta stycke har inget med Funckes förslag att göra och borde utelämnats. Det är en s.k. red herring.


Borgström-Hansson och Wirtén skriver som följer i första stycket:

Enligt 2012 års rapport skulle det behövas 3,4 jordklot om alla skulle leva som vi svenskar. Nu motsvarar det svenska [ekologiska] fotavtrycket hela 3,7 planeter. Det visar 2014 års upplaga av Världsnaturfondens Living Planet Report, som nu lanseras globalt.

Man borde dels länka till denna rapport, dels förklara mer ingående vad det innebär att det skulle behövas 3,7 jordklot om alla skulle leva som vi svenskar. Det ligger i sakens natur att det är extremt svårt att göra tillförlitliga uppskattningar av vad det innebär att säga att förbruka x gånger så mycket resurser som jorden tål. Detta borde på något sätt erkänts av författarna. Dessutom borde man fått en mer omfattande redovisning för hur dessa tal räknats fram. Nu låter det som att dessa siffror är lika objektiva som exempelvis temperaturdata, vilket de definitivt inte är. (Global Footprint Networks hemsida har en del material om detta.)

I fjortonde stycket skriver man:

[Regeringen bör] öka insatserna för skydd och skötsel av värdefull natur och införa en ny skogspolitik utifrån naturens gränser, så att Sveriges internationella åtaganden om skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i Nagoyaöverenskommelsen uppfylls.

Författarna visar att Sveriges ekologiska fotavtryck (dvs vår användningen av jordens resurser) ökat, men kommenterar inte på något sätt hur den biologiska mångfalden har utvecklats. Det kan säkert finnas skäl till de insatser de föreslår här, men de följer inte från författarnas argument, vilket har att göra med det ekologiska fotavtrycket.

Vidare skriver man i nittonde stycket:

En rapport från förra året av Boston Consulting Group på uppdrag av WWF visar att ett friskt Östersjön till år 2030 ger 550 000 nya jobb och 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen.

Detta är inte en korrekt beskrivning. Vad BCG jämför är inte ett friskt Östersjön med dagens Östersjön, utan snarare ett friskt (”clear waters”) Östersjön 2030 med a ”shipwrecked state”, där fiske, jordbruk och turism kollapsat pga miljöförstöring (s. 21):

The clear waters state has an economic potential € 32 billion higher than that of the shipwrecked state…and could possibly result in 550,000 more jobs in the future, a number equivalent to 1 percent of the region’s total labour supply.

Dessutom är deras formulering som synes betydligt försiktigare (”could possibly result in” snarare än ”visar att”), något de har goda skäl till, givet hur extremt svårt att göra långsiktiga och precisa förutsägelser av det här slaget.

Annonser

5 thoughts on “Betyg på DN Debatt 30 sep: 7/10 och 7/10

 1. Tja, författaren har copyright, själv hade jag inte bekymrat mig tills någon författare hört av sig, men jag kan självklart inte rekommendera dig att ta den juridiska risken (jag är inte advokat, och ingenting i detta är juridisk rådgivning). Moraliskt anser jag att författaren till en debattartikel nog får se sin text spridd och kritiserad så länge du inte tjänar pengar på det hela.

  Gilla

 2. WWF artikeln fick 38 kommentarer, men vad jag kan se nu har alla tagits bort!
  Någon länk till själva utredningen ges inte.
  Jag anser det är näst intill omöjligt alternativt så komplicerat att förstå hur Sveriges fotavtryck räknats ut. så det verkar snarare som syftet var att undandra detaljer i räknemetoderna för hur utredningen skett.
  Jag är fokuserad på skog och hittade at skogen står för 22% även om jag inte förstår exakt vad det bygger på. Om jorden bestod av kopior av Sverige skulle det fordras 3.7 jordklot och skogen del av detta blir 0.8. Dvs om vi ockuperade Finland och deporterade alla invänare skulle vi få balans på de enbart skogliga fotavtrycken. Det känns orimligt att skogen skulle orsaka så stora problem för oss, jag ser den mest som en tillgång. Alltså har rapporten låg trovärdighet i avsaknad av åtminstone en pedagogisk trovärdig motivering.

  Gilla

 3. Hej Dan! Tack för din kommentar. Jag håller med om att det är svårt att förstå hur Sveriges fotavtryck räknats ut. Kanske borde artikeln fått lägre betyg pga detta. Dock är det något av en konvention att man nämner sådana här siffror utan att redovisa ordentligt hur man kommit fram till den. Jag anser att denna konvention bör överges, men det är ändå i viss mån en förmildrande omständighet att den finns.

  Se även Susanna Birgerssons kritik av begreppet ”ekologiskt fotavtryck”:

  http://www.dn.se/ledare/signerat/ekologiska-fotavtryck-foregangsland-eller-roffarnation/

  Allmänt sett ligger det i sakens natur att betygen är lite mer subjektiva än mina kritiska kommentarer. Betygen är ett övergripande omdöme som ges på basis av de kritiska kommentarerna, och vilket betyg man sätter beror på hur man viktar de olika kritiska kommentarernas betydelse. Jag ska dock försöka bli lite tydligare med på basis av vad jag sätter mina betyg. Se även diskussionen till denna artikel:

  https://dndebattbetyg.wordpress.com/2014/09/24/betyg-pa-dn-debatt-24-sep-710/

  Samt denna:

  https://dndebattbetyg.wordpress.com/2014/09/23/vetenskaplig-journalistik/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s