Betyg på DN Debatt 2 oktober: 7/10

dagens DN Debatt skriver fem medieforskare att det nya medielandskapet lett till en allt mer heterogen mediekonsumtion: vissa tar del av massor av nyheter om politik och annat, medan andra enbart konsumerar underhållning. Man menar att detta är ett växande demokratiproblem och uppmanar den nya regeringen att föra en aktiv politik för att råda bot på detta.

Artikeln är inte helt lätt att betygsätta. Å ena sidan innehåller den få direkta argumentationsfel, men å andra sidan är den märkligt vag: man avstår explicit från att komma med några som helst konkreta förslag om vilken politik som ska föras. Betygsättningen grundar sig dock främst på det förra, snarare än på hur intressant artikeln är, och betyget blir därför relativt högt trots en viss brist på substans: 7/10. (Man är ju trots allt tydlig med att man avstår från att komma med konkreta förslag.) På det stora hela är den ganska välargumenterad och välstrukturerad. Nedan följer en genomgång av de mest problematiska passagerna i artikeln.

I fjärde stycket skriver man:

Det är mycket angeläget att den hittillsvarande passiviteten förbyts i konstruktiva helhetsperspektiv som tar sin utgångspunkt i den snabba medieutvecklingen. Med mediepolitik menar vi inte massiva statliga subventioner, interventioner och hård styrning av medierna.

Man nämner sedan, i sjätte och sjunde stycket, olika skäl till mediepolitiska insatser:

Det saknas verkligen inte skäl för kloka mediepolitiska insatser. Det kommer regelbundna rapporter om hur nyhetsjournalistiken tunnas ut när redaktioner bantas. TV4:s lokala stationer, Helsingborgs Dagblad och Stampen är några aktuella exempel. Allt större delar av landet hamnar i medieskugga, såväl i landsorten som i storstädernas kranskommuner. Eftersom många stora nyheter har sitt ursprung i den lokala journalistiken är det är viktigt att påminna om att lokaljournalistikens nedmontering är ett nationellt problem.

Det är visserligen sant att vi fått allt fler medier, men de flesta lutar mer åt underhållning än journalistik. Aktuella studier visar på allt större klyftor mellan olika grupper av medieanvändare. Medan en del allt mer aktivt söker nyheter i det nya medielandskapet, blir det samtidigt lättare än någonsin för andra att helt undvika nyheter.

Man ställer sig emellertid frågande till hur man ska kunna se till att lyfta medieskuggan från stora delar av landet, och se till att de grupper som idag väljer att inte konsumera nyheter börjar göra det, utan massiva subventioner, interventioner och hård styrning av medierna. Här utgör författarnas vaghet helt klart ett problem.

I åttonde och nionde stycket skriver man:

Uppkomsten av sociala medier och den stora spridning de har fått är viktig och i dessa medier finns förvisso en demokratisk potential. Samtidigt visar studier att bilden av verkligheten i dessa medier är fragmentarisk. Nyhetshändelser som sprids på sociala medier har inte på långa vägar den allsidighet och saklighet som präglar nyheter som kommer från de professionella nyhetsredaktionerna. Till detta ska läggas problemen med spridningen av icke-demokratiska åsikter och bristen på källkritik i värderingen av den information som sprids på nätet. Behovet av informations- och mediekunnighet har aldrig varit större.

Vår slutsats är därför att hoten mot kvalitetsjournalistiken aldrig varit större. Medieutvecklingen skulle kunna beskrivas som demokratins klimatfråga.

Min festil. Man presenterar helt klart inte tillräcklig evidens för dessa mycket starka slutsatser (personligen ställer jag mig tveksam till att det stämmer, men är ingen expert i ämnet). Det räcker inte med att säga att sociala medier har vunnit spridning och att ”studier visar” att bilden av verkligheten i dessa medier är fragmentarisk. Man måste presentera siffror och hårda fakta, och inte enbart stödja sig på sin auktoritet och utgå från att läsaren ska lita på att vad de säger är rimligt.

Slutligen skriver man i följande stycker:

Exakt vad en sådan mediepolitik ska innehålla lämnar vi öppet, men alla stenar behöver vändas på och gamla inlåsta positioner omprövas.

Som synes ger man inga konkreta förslag, men det är i alla fall bra att man är tydlig med det.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s