Betyg på DN Debatt 3 oktober: 9/10

dagens DN Debatt gör nationalekonomerna Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd en sammafattning av sin forskningsrapport (för SNS) ”Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa”. Bland de viktigaste resultaten är att barn till föräldrar med låg socioekonomisk status har betydligt sämre hälsa än barn till föräldrar med hög socioekonomisk status, samt att psykisk ohälsa, vilken är särskilt vanlig bland den förra gruppen barn, innebär starkt försämrade livschanser.

Artikeln är föredömligt skriven. Den är välargumenterad och tydlig och man ges precisa policyförslag mot slutet. Visserligen hade det varit bra om forskningsrapporten länkats till, men den är å andra sidan lätt att hitta med hjälp av Google. Den får betyget 9/10 (bäst hittills).

Min enda invändning är att de borde utrett förhållandet mellan inkomstskillnader och skillnader i hälsa lite mer. I femte stycket skriver man:

Barn till föräldrar med högst socioekonomisk status har 40−45 procent lägre sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus jämfört med de barn vars föräldrar har lägst socioekonomisk status.

Eftersom socioekonomisk status korrelerar starkt med inkomst innebär detta att barn till låginkomsttagare har sämre hälsa. Samtidigt skriver man emellertid i följande stycke att:

Vi finner dock inte att ojämlikheten i barns hälsa har ökat de senaste 20 åren. Trots ökade inkomstskillnader mellan barnfamiljer har de sociala skillnaderna i sjukhusinskrivningar inte blivit större sedan början av 1990-talet.

Man hittar alltså ingen korrelation mellan inkomstskillnader och skillnader i hälsa (bland barn) över tid.

Dessa två påstående pekar således i delvis olika riktning: det första ger viss evidens för att inkomstskillnader skapar skillnader i ohälsa, medan det andra ger evidens emot det. Författarna borde klargjort att det finns en spänning här. Idealt sett borde man även ha klargjort för hur man tror att kausalförhållandet ser ut. Det kan ju t ex vara så att det finns en tredje faktor, t ex socialt kapital, som skapar både inkomstskillnader och hälsoskillnader bland barn. Men i vilket fall borde spänningen erkänts och tydliggjorts.

Annonser

One thought on “Betyg på DN Debatt 3 oktober: 9/10

  1. Ja, de borde haft med några ord om andra eventuella orsaker som kunde orsakat skillnaderna. Jag tänkte först att de borde haft med skillnader i intelligens eftersom det är en så viktig faktor för en mängd utfall, som inkomst. Eller alkoholism bland föräldrarna. Eller om de slår sina barn. Eller om de är arbetslösa. Åtminstone den sista borde gå att undersöka mer eller mindre direkt och de två andra borde man kunna göra uppskattningar om ifrån de andra studierna. Sedan finns ju andra förklaringar, som att det är barn som inte är gjorda för att gå i skola i nio år utan att lära sig något som de ser som värdefullt.

    En annan grej jag tycker de borde tagit med är ett argument för att personal i olika barnavårdar kan göra mer för utsatta barn. I artikeln så säger de bara att det finns en massa belägg för det, säkerligen om de är korrekt utformade. Men de borde tagit med något argument om varför det är möjligt.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s