Betyg på DN Debatt 22 oktober: 6/10

dagens DN Debatt argumenterar ordförandena för RFSU, Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund mot kristdemokraterna i Kronoberg och Jönköpings förslag om att införa s k samvetsvägran för vårdpersonal. Det innebär att vårdpersonal skulle få rätt att avstå från vissa arbetsuppgifter – t ex att utföra en abort (vilket författarna koncentrerar sig på) – av etiska eller religiösa skäl. Artikeln är ganska välargumenterad men innehåller en del argumentationsfel (se nedan). Dessa är emellertid inte är så viktiga för huvudargumentet (att vård ska ges på basis av patientens behov, och inte på basis av vårdpersonalens etiska och religiösa föreställningar). Betyget blir 6/10.


I första stycket skriver författarna:

Effekten kan bli att patienters rätt till viss vård förvägras eller fördröjs. Och det är syftet, ibland outtalat, med en samvetsklausul.

Min fetstil. Det uttalade syftet är ju snarast att låta vårdpersonal avstå från ingrepp de anser vara i strid med deras etiska och religiösa föreställningar. Man kan förvisso utöver det även ha ett annat syfte, nämligen att förvägra eller fördröja patienters rätt vill viss vård, men det kan inte vara det enda syftet, vilket antyds av den fetstilta meningen.

Vidare hade man velat se mer evidens för att försvararna av samvetsklausulen verkligen syftar till att förvägra eller fördröja patienters rätt till viss vård. Mer om detta nedan.

Vidare skriver man:

Förutom att det kan försvåra för kvinnor i behov av abort att få adekvat hjälp skulle det också kunna betyda att vårdpersonal exempelvis skulle kunna vägra ge till personer som själva ådragit sig sjukdom, att vägra behandla hbt-personer, att neka ensamstående hjälp att bli gravida eller att vägra delta vid blodtransfusion.

Samvetsvägran – som återfunnits exempelvis i försvaret – går inte att åberopa hursomhelst. För att slippa utföra vissa arbetsuppgifter måste man normalt sett framföra principiella skäl – man kan inte hänvisa t ex till personliga nycker. Vilka skäl som kan vara aktuella i ett givet sammanhang (t ex i försvaret eller i vården) måste rimligtvis specificeras av lagstiftaren. Således är det inte sant att bara för att man har en samvetsklausul så kommer vårdpersonal kunna vägra all möjlig form av vård på alla sorters grunder, något man kan få intryck av från meningen ovan.

Jag hittar ingen information om vilka typer av skäl och vilka typer av vård kristdemokraterna i Kronoberg och Jönköping tänkt sig att denna samvetsklausul ska omfatta vid en snabb googling (en hänvisning till förslaget borde getts i artikeln). Man kan utgå från att de tänkt sig att vårdpersonal ska kunna åberopa samvetsklausulen i samband med abort, men däremot är jag tveksam till att de menar att de som så vill ska ha rätt att avstå från att behandla hbt-personer med hänvisning till denna klausul. I vilket fall behöver detta stödjas av en källa.

Sammanlagt antyder man här att kristdemokraterna i Kronoberg och Jönköpings förslag skulle få mycket långtgående konsekvenser för svenska patienter. Man borde ha gett betydligt mer evidens för det, för det framstår inte som uppenbart att så är fallet för mig.

Vidare skriver man:

De som driver frågan om att få åberopa samvetsfriden hänvisar ofta till att det fungerar i Norge. Men det stämmer inte. Det som hänt där är att personer tvingas vänta onödigt länge för att avsluta en oönskad graviditet. En abort ska genomföras så tidigt som möjligt och bör jämställas med ett akut omhändertagande. I vissa områden i Norge kan det vara svårt att få vård i rimlig tid.

Det är som jag skrivit tidigare bra att man hänvisar till erfarenheter från andra länder (som liknar Sverige), eftersom det ofta är den bästa evidensen vi har vad gäller hur det sannolikt kommer att gå om policyn ifråga implementeras i Sverige. Dock skulle man velat ha en källa både på vem det är som hänvisar till att samvetsfriden fungerar i Norge, och till att den faktiskt inte gör det.

Vidare kan man notera att de som driver frågan om att få åberopa samvetsfriden alltså försvarar den genom att hävda att den inte leder till att patienters vård förvägras eller fördröjs, trots att det alltså, enligt den fetstilta meningen ovan, är det egentliga syftet med denna lagstiftning. Det kan förvisso vara så att försvararna av samvetsfridslagstiftningen argumenterar för denna genom att säga att den inte kommer leda till att patienters vård förvägras eller fördröjs trots att det är vad de egentligen vill, men en sådan teori skulle man vilja ha evidens för.

Vidare skriver man:

Kommer krav på samvetsfrid att utsträckas till fler områden? Ska enskilda lärare tillåtas vägra undervisa om evolutionsteori, trots att detta är en del av läroplanen? Ska läkarsekreteraren kunna vägra att skriva en abortjournal? Ska ett vårdbiträde kunna vägra servera lunch till en person som själv ådragit sig sjukdom? Listan kan göras oändlig.

Detta är ett s k sluttande-plan eller slippery slope-argument – man menar att om vi börjar tillåta samvetsfrid på ett område så riskerar detta att sprida sig till massor av andra områden. Sluttande plan-argument är ibland giltiga men ofta är inte planen lika sluttande som det sägs. I detta sammanhang kan man t ex notera att samvetsvägran funnits inom försvaret en längre tid utan att det spritt sig till andra områden. Sammanlagt framstår författarnas farhågor som något överdrivna.

Längre ner skriver man:

Miljontals människor i världen saknar rätt eller möjlighet till abort och många av dessa dör till följd av illegala aborter. För aborter genomförs oavsett om det är lagligt eller inte. Följden blir osäkra och farliga ingrepp som många gånger slutar illa och innebär livsfara.

Detta är i viss mån en red herring. Stycket har visserligen en koppling till huvudfrågan, men den är tämligen svag. Man hade behövt utveckla argumentet betydligt – t ex genom att argumentera för att samvetsfrid skulle kunna leda till fler illegala aborter, eventuellt via skärpt abortlagstiftning i övrigt – för att göra detta stycke mer relevant.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s