Betyg på DN Debatt 23 oktober: 5/10

dagens DN Debatt presenterar finansminstern Magdalena Andersson (S), finansmarknadminstern Per Bolund (MP) och vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson höstens budgetproposition. Precis som Stefan Löfvens och Åsa Romsons DN Debatt-artikel från i tisdags, där olika klimatåtgärder ur budgeten presenterades, är det mer en beskrivning av vad regeringen tänker göra än en debattartikel i vanlig mening. Man listar en lång rad åtgärder, vilket inte lämnar mycket utrymme över för argument. Även om detta är normalt vad gäller den här sortens artiklar hade man velat se mer argument och evidens (på bekostnad av retoriska utläggningar).

Man kan notera att man endast beskriver de förslag som ökar statens utgifter i debattartikeln, och inte nämner förslag som kommer öka dess intäkter (bl a föreslår man att slopa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga; en åtgärd som beräknas generera närmare tio miljarder i intäkter). Detta är också normalt i den här sortens artiklar, men ändå missvisande.

Sammanlagt är artikeln förvisso tydlig och klar, men innehåller också en del påståenden som borde backats upp med mer evidens och argument. Betyget blir 5/10.


Författarna skriver i andra stycket:

Samtidigt befinner sig Sverige i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten har rasat och välfärden uppvisar stora brister. De sociala klyftorna och ojämställdheten mellan kvinnor och män har vuxit.

Här hade man velat se fler källor. Arbetslösheten och skolresultaten är förvisso allmänt kända – och grafer visas också upp på denna powerpointpresentation av budgeten. Däremot skulle man velat se mer uppgifter vad gäller de sociala klyftorna och ojämställdheten mellan män och kvinnor. Vad gäller det förra är det sant att den s k Ginikoefficienten, ett mått på ojämlikhet, ökat (vilket den dock gjort sedan 80-talet), något man kunde påpekat (se även denna artikel). Vad gäller ojämställdheten så uppfattar jag det som att man menar att de ekonomiska skillnaderna har ökat mellan män och kvinnor. Detta skulle man eventuellt kunna se som något missvisande, eftersom ordet” jämställdhet” för många torde konnotera något mer än enbart ekonomiska skillnader. Hursom pekar siffrorna i lite olika riktning – löneskillnaderna har minskat, medan nettoinkomstskillnaderna har ökat.

Vidare skriver man:

Sunda statsfinanser är en förutsättning för det vi vill åstadkomma. De ofinansierade skattesänkningar som tidigare genomförts har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts.

Detta ges stöd i powerpointpresentationen (s. 11)

Vidare skriver man:

Dagens skillnader i villkor mellan kvinnor och män är oacceptabla.

Man borde specificerat vad man menar med detta samt visat belägg.

Vidare skriver man:

En framåtsyftande miljö- och klimatpolitik löser inte bara miljöproblemen utan kan dessutom skapa nya möjligheter för jobb och utveckling, vilket också ger nya resurser för en bättre välfärd.

Som jag skrev i min post om Löfven och Romsons debattartikel är det inte givet att åtgärder som syftar till bättre miljö generellt sett även har positiva ekonomiska effekter, och man hade därför velat få argument och evidens för dessa teser.

Vidare skriver man

Vi behöver även stoppa den vinstjakt som pågår inom hälso- och sjukvården. Både för att resurserna ska användas till det de är avsedda för, men också för att kommersialiseringen inverkat negativt på likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.

Min fetstil. Detta hade man behövt ge stöd för. Liknande formuleringar återkommer i budgetpropositionen (s. 50, 52) men inte heller där ges något stöd för detta påstående.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s