Betyg på DN Debatt 30 oktober: 5/10

dagens DN Debatt skriver utrikesminister Margot Wallström att Sverige idag, som tidigare aviserat, erkänner Palestina. Författaren anger tre skäl: att man vill stödja de moderata krafterna bland palestinierna, att man vill underlätta en uppgörelse mellan Israel och Palestina genom att göra partnerna mindre ojämlika, och att man vill bidra med mer hopp och framtidstro bland ”de unga palestinier och israeler som annars riskerar att radikaliseras i tron att det saknas alternativ till våld och status quo”. Dessutom menar hon, med hänvisning till en DN Debatt-artikel (recenseras här), att erkännandet har stöd av folkrätten. Avslutningsvis skriver Wallström att erkännandet kommer att ”följas av förstärkta insatser för att stödja utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina”.

Artikeln är mer välstrukturerad än de flesta DN Debatt-artiklar. De fem olika punkterna (de tre första skälen, det folkrättsliga resonemanget och påpekandet om att man nu kommer ställa högre krav på Palestina) är tydligt avgränsade och blandas inte ihop. Däremot har jag invändningar vad gäller de de två av de tre skälen (se nedan).

Dessutom kunde man gjort mer för att avvisa möjliga motargument. T ex kunde man hävda att det faktum att Mahmoud Abbas inte utlyst val på lång tid visar att hans regering inte är tillräckligt demokratisk, något som skulle kunna tala emot ett erkännande. Den invändningen borde bemötts.

Vidare är det svårt att se att de tre skälen som nämns – som alla har att göra med ökade möjligheter till fred – skulle vara regeringens enda, eller ens viktigaste, skäl till att erkänna Palestina. Istället torde det främsta skälet vara att man vill göra en kraftfull markering till stöd för Palestina, då man menar att de har rätt till de ockuperade områdena.

Sammanlagt blir betyget 5/10.


Det andra skälet är alltså som följer:

För det andra vill vi underlätta en uppgörelse genom att göra parterna i dessa förhandlingar mindre ojämlika.

Detta argument kan tolkas på två sätt. Antingen är anledningen till att en uppgörelse inte nåtts själva ojämlikheten i sig, eller så är det snarare det faktum att Israel är för mäktigt i förhållande till palestinierna som ställer till problem. Enligt den förra tolkningen har ojämlika parter i allmänhet svårt att nå en uppgörelse (av något skäl) – något som för mig inte framstår som uppenbart. Enligt den senare tolkningen så är problemet snarare att Israel inte är tillräckligt förhandlingsvilliga, och dess makt måste därför minskas i relation till palestiniernas. Om detta är den korrekta tolkningen av argumentet – vilket det sannolikt är – borde man dock gett ytterligare stöd för ståndpunkten att Israel inte är tillräckligt förhandlingsvilliga. Över huvud taget borde detta argument varit tydligare.

Vad gäller det tredje skälet skriver författaren som följer:

Och för det tredje hoppas vi kunna bidra till mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar att radikaliseras i tron att det saknas alternativ till våld och status quo. Till det sexåriga barn i Gaza som redan upplevt tre krig vill vi med vårt erkännande säga samma sak som till de jämnåriga i Israel: Vi tror fortfarande på en fredsuppgörelse som innebär att staten Israel lever sida vid sida, i fred och säkerhet, med en demokratisk, sammanhållen och livskraftig palestinsk stat.

I viss mån är detta samma argument som det första, som ju säger att man vill stödja moderata krafter (och motarbeta radikala sådana) bland palestinierna. Det som framförallt är nytt i detta argument är att man tänker sig att erkännandet också kan motverka radikalisering på den israeliska sidan. När man läser de kraftfulla reaktionerna på erkännandet från den israeliska högern – se t ex denna DN Debatt-artikel av utrikesminister Avigdor Lieberman (recenseras här) – så framstår det som ganska osannolikt. Detta argument hade därför behövt backas upp med ytterligare argument som visar att det är rimligt att tro att ett erkännande kan komma att leda till minskad radikalisering bland unga israeler.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s