Betyg på DN Debatt 2 november: 8/10

dagens DN Debatt argumenterar ekonomerna John Hassler och Per Krusell samt meteorologen Jonas Nycander för att det system med utsläppskvoter (som går att sälja och köpa) som inrättades i Kyotoprotokollet inte fungerat. Detta system bör därför ersättas, menar de, med en miniminivå på koldioxidskatterna.

De ger tre argument för varför det nuvarande systemet inte fungerar. Denna argumentation är i mitt tycke på det stora hela både välstrukturerad och övertygande. Sedan övergår de till att ge ett antal argument för varför deras eget förslag skulle fungera bättre. Även denna diskussion håller hög kvalitet.

Sammanlagt är det emellertid en välargumenterad och ovanligt intressant debattartikel. Den innehåller dock några smärre tveksamheter och betyget blir därför 8/10. Mina kommentarer följer nedan.


I första stycket skriver författarna som följer:

Sjutton år efter Kyotoprotokollet ökar koldioxidutsläppen snabbare än någonsin, och överträffar tidigare prognoser för ”business as usual”.

Här hade man velat se källa. Den senaste uppgift jag hittar motsäger vad författarna säger:

For global CO2 emissions, 2012 was a remarkable year in which emissions increased by only 1.1% (including a downward correction of 0.3% for it being a leap year), which is less than half of the average annual increase of 2.9% seen over the last decade, reaching a new record of 34.5 billion tonnes (Figure 2.1).

Den ekonomiska utvecklingen har ju  inte varit särskilt stark sedan 2012, vilket torde bromsa ökningen av koldioxidutsläpp. Således förefaller det mig osannolikt att författarna skulle ha rätt på denna punkt, men kan inte säga något med säkerhet.

Vidare skriver författarna:

Kyotoprotokollet har uppenbarligen varit helt verkningslöst. Det mesta av utsläppen kommer från länder som inte skrev under avtalet eller inte hade några åtaganden. Och det finns också de som helt enkelt struntat i sina ”bindande” åtaganden.

Helt verkningslöst har det väl inte varit om några ändå levt upp till sina åtaganden.

Vad gäller skälen till att Kyotoprotokollet misslyckats skriver författarna som följer:

Det huvudsakliga skälet till att utsläppshandelssystemet inte fungerar är politiskt. Det finns två stora problem med att få länder att skriva på avtalet. Ett är att de ekonomiska kostnaderna för begränsade utsläpp är svåra att förutse. För fattiga länder i snabb utveckling är det helt omöjligt att förutsäga energiförbrukningen, och därmed en rimlig nivå på utsläppen, ett eller ett par decennier framåt. Om de gick med på ett avtal om kvantitativa begränsningar utifrån en underskattning av energiförbrukningen skulle de ekonomiska konsekvenserna kunna bli dramatiska. (I det läget skulle de säkerligen strunta i avtalet.) Kina och Indien har också klart deklarerat att de aldrig kommer att skriva på ett avtal med kvantitativa begränsningar.

Ett andra problem är att förhandlingarna kring vem som får släppa ut hur mycket – fördelningen av utsläppsrätter – har karaktären av ett nollsummespel där alla vill slippa undan. Den mest extrema, och kanske smarta, hållningen är förstås Rysslands och USA:s: att inte delta alls. Man får då konkurrensfördelar samtidigt som andra länder bär bördan av att hantera klimatkrisen.

Koldioxidutsläppen är ett klassiskt exempel på allmänningarnas dilemma. Sådana problem karakteriseras av att kollektivet tjänar på om alla beter sig samarbetsvilligt (dvs minskar sina utsläpp, i detta fall) medan den enskilde (dvs det enskilda landet, i detta fall) tjänar på att inte göra det (oavsett om de andra gör det eller ej). Detta är vad författarna beskriver som det andra problemet.

Det första problemet är, som jag ser det, inte separat från det andra. Snarare är det en variant på det. Vad författarna skriver där är i grund och botten att vissa länder som befinner sig i snabb ekonomisk utveckling kan ha legitima skäl för att välja att inte samarbeta (i motsats till USA och Ryssland, som inte har det, enligt författarna).

Resten av artikeln är mycket bra och tänkvärd.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s