Betyg på DN Debatt 3 november: 8/10

dagens DN Debatt argumenterar ett antal cancerläkare och företrädare för patientföreningar att Sverige bör utreda screening för lungcancer (motsvarande s k mammografi – screening för bröstcancer). Huvudargumentet är att sådan screening skulle kunna rädda många liv, men man menar också att det föreligger en orättvis diskriminering av lungcancerpatienter (eftersom de anses ha orsakat sina sjukdom själva).

Artikeln är välargumenterad och övertygande. Man borde dock genomgående ha gett mer stöd för sina påståenden.

Betyget blir 8/10. Mina kommentarer följer nedan.


Argumentet att lungcancerpatienter diskrimineras pga att de anses ha orsakat sin sjukdom själva är intressant och viktigt, men författarna borde gett bättre stöd för det. Som jag uppfattar det är följande stycke avsett att göra det:

Det finns…en bristande rättvisa mellan starkare och svagare patientgrupper.  Vi vet i dag, bland annat från Socialstyrelsens studie ”Öppna jämförelser”, att det föreligger omotiverade skillnader i vården vad gäller överlevnad och behandling mellan olika landsting, olika sjukdomar och mellan socioekonomiska grupper.

Att det föreligger omotiverade skillnader mellan olika landsting är dock irrelevant för frågan om lungcancerpatienter diskrimineras, såvitt jag förstår. Omotiverade skillnader mellan olika sjukdomar och olika socioekonomiska grupper är mer relevanta (författarna skriver nedan att lungcancer främst drabbar människor från socioekonomiskt svagare grupper), men vad man skulle velat ha är tydligare evidens som pekar på att just lungcancerpatienter är orättvist behandlade.

Det är förvisso sant att man redan idag screenar för former av cancer som kostar lika många eller färre liv (bröstcancer och livmoderhalscancer) men författarna använder inte detta faktum för att argumentera för att lungcancerpatienter är orättvist behandlade.

Vidare skriver man:

Screening för lungcancer har varit en kontroversiell fråga som ifrågasatts länge. Man har inte haft tillräckliga vetenskapliga bevis och metoderna har varit undermåliga för att ge säkra resultat. Men nu har pendeln svängt internationellt till följd av ny teknik och nya forskningsresultat.

Numera rekommenderas screening av lungcancer i USA till riskgrupper som rökare och tidigare rökare. Rekommendationen, som ges av The American Cancer Society och American Lung Association, baseras på en stor amerikansk undersökning (NLST) på mer än 50.000 individer.

Jämförelser med andra länder är, som jag tidigare skrivit, viktig evidens, och det är således bra att man refererar till vad man gör i USA. Man kunde dock gjort fler jämförelser med andra länder. Tydligen diskuteras frågan även i Storbritannien (se denna Guardianartikel, där svensk lungcancervård f ö framhålls som en förebild).

Vidare skriver man:

Skulle screening öka kostnaderna? Nej, kostnaden för att genomföra screening och efterföljande botande behandling är lägre än kostnaden för behandling av en patient drabbad av avancerad lungcancer, vilket sällan medger bot.

Detta är något oklart. Den bokstavliga tolkningen tycks vara att den sammanlagda kostnaden för en enskild patient som visar sig ha lungcancer blir mindre om man först screenar och sedan behandlar denne i ett tidigt skede, än om man inte screenar och därför tvingas behandla i ett sent stadium. Vad vi vill veta är dock naturligtvis om den totala kostnaden för all lungcancervård ökar om man införde screening. Denna kostnad kan öka även om den förra kostnaden minskar, eftersom majoriteten av de patienter som screenas inte kommer att ha lungcancer.

Den rimligaste tolkningen är ändå att författarna menar att totalkostnaden minskar, eftersom det är den mest policyrelevanta summan. Man hade velat fått någon sorts stöd för att det är sant att totalkostnaden minskar.

Vidare skriver författarna:

[E]n kallelse till röntgen av lungorna skulle även stimulera fler att sluta röka.

Detta är inte alls självklart, och författarna borde därför gett någon sorts stöd för denna uppfattning.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s