Betyg på DN Debatt 19 nov: 8/10

dagens DN Debatt skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf om de faror som den stora mängden antibiotikaresistenta bakterier innebär, samt ger fem förslag på hur man ska komma till rätta med dem. Artikeln är välskriven, välstrukturerad och såvitt jag kan se väl underbyggd av fakta. (De baseras f ö på detta sjusidiga dokument, där fem ytterligare förslag ges).

Man inkluderar två länkar till relevanta källor i artikeln. Det är utmärkt. Man borde dock ha gett länkar till källor även vad gäller de andra faktapåståendena i artikeln. Det är dels en service till läsaren, och dels garanterar det att det författaren säger verkligen är sant. Jag har hittat källor som stöder flera av påståendena, men inte alla.

Vidare har det flera fördelar att skriva i punktform på det sätt Lööf gör. Dels tydliggör det för läsaren, men dels tror jag att det även gör det lättare för skribenten att skapa struktur i artikeln. Det är i princip möjligt att vara lika strukturerad även om man inte skriver i punktform, men i praktiken tappar mycket fler författare bort strukturen när de skriver på det sättet.

Vidare är förslagen konkreta (även om jag inte vet hur genomförbara de förslag som handlar om förändringar på EU-nivå är). Artikeln får betyget 8/10 (med viss reservation för att jag inte kan ämnet så väl).


Lööf skriver i första stycket:

Fallen av multiresistenta bakterier ökar stadigt varje år och vi går mot en situation då penicillinet riskerar bli en parentes i läkemedelshistorien. Det skulle få katastrofala följder eftersom sjukvården i dag är helt beroende av antibiotika för att bota vanliga sjukdomar så som halsfluss och urinvägsinfektion, eller för att få infekterade sår att läka. Bara i Europa dör 25.000 människor varje år för att vanligt penicillin inte längre fungerar.

Siffran stämmer överens med EU:s uppgifter. Vad gäller den allmänna bilden så anser även The Economist (2011) att antibiotikaresistens är ett allvarligt problem, men tror inte att riskerna är lika stora som Lööf gör:

There are good reasons to hope that the extreme threat of a resistant epidemic will never come to pass—not least that 65 years of routine antibiotic use have failed to prompt one. Even so, the lesser problems of resistance continue to gnaw away at medicine, hurting people and diverting resources from more productive uses, often in the countries that can least afford it.

Vidare skriver Lööf:

Det är en direkt följd av att för mycket antibiotika använts inom sjukvården och djurhållningen under allt för lång tid.

Detta stöds av The Economist:

According to an article by James Hughes of Emory University, in Atlanta, Georgia, which was published in February by the Journal of the American Medical Association, as much as 50% of antibiotic use is unnecessary or inappropriate.

Vidare:

I Danmark rapporterades om 105 personer som smittats av MRSA bara i juli i år.

Jag hittar inte den just siffran, men denna artikel från Sydsvenskan bekräftar att situationen är allvarlig i Danmark.

Vidare:

Omkring 200.000 nätsökningar på läkemedel per månad gjordes i Sverige enligt en undersökning från Livsmedelsverket 2013. I en aktion mot illegala läkemedel som Läkemedelsverket och Tullverket deltog i för två år sedan utgjorde antibiotika mer än vart tionde beslag.

Vidare skriver Lööf:

Första halvåret 2011 gjorde tullen 129.000 beslag av olagliga läkemedel från tredje land. Under samma tidsperiod 2014 hade den siffran sjunkit till drygt 40.000 beslag. Tullverket menar att detta beror på så kallad reparcelling.

Siffran är hämtad härifrån. Däremot hittar jag inget uttalande från Tullverket (förutom i andra dokument av Centerpartiet).

Vidare:

Idag använder både Cypern och Italien 30 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning än Sverige. Tyskland använder 13 gånger mer.

Den här artikeln pekar på liknande siffror (dessa kan vara hämtade från ett annat år).

Vidare skriver Lööf:

Antibiotikan används ofta som en kompensation för en dålig djurhållning. I stället för att förebygga sjukdomar hos djuren med en god djuromsorg, överanvänds antibiotika med resistenta bakterier som följd. Detta är oacceptabelt. Konsumenter ska kunna få tillgång till kött som fötts upp utan onödig antibiotika. Centerpartiet föreslår därför ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Genom att synliggöra skillnaderna mellan medlemsstaterna, kan vi sätta press på länderna att minska sin antibiotika­användning.

I det längre dokumentet föreslås även strängare djurhållningsregler för att komma till rätta med detta problem.

Vidare skriver man:

Det finns en gemensam strategi i unionen, men det är bara Sverige som lever upp till den.

Jag hittar inga uppgifter på det.

Vidare:

De bindande målen ska därför kopplas till sanktioner som drabbar de gårdar där reglerna inte följs. Straffet ska bland annat kunna innebära avdrag på det EU-stöd jordbrukare i hela unionen får.

Det är i mina ögon bra att man har så pass konkreta förslag på hur strategin ska kunna implementeras. Man har helt klart en poäng i att det inte räcker med att sätta upp mål utan att ha klara idéer på hur länderna ska tvingas att uppnå dem.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s