Betyg på DN Debatt 25 nov (1): 7/10

I dagens ena DN Debatt-artikel argumenterar två företrädare för Kungliga Automobilklubben (KAK) för att trafiksäkerhetsutbildningen av unga är eftersatt, och att detta problem accentueras eftersom unga i genomsnitt väntar allt längre med sin körkortsutbildning (där trafiksäkerhet ingår). Artikeln är baserad på en rapport skriven för KAK:s räkning.

Artikeln är på det stora hela välskriven och de faktauppgifter jag kunnat kolla verkar stämma. En brist är dock att man inte är tillräckligt tydlig med att man faktiskt inte vet hur trafikundervisningen på mellan- och högstadiet ser ut, eftersom den enkät man mejlade ut hade extremt låg svarsfrekvens. Det gör att det är svårt att dra slutsatsen att man bör öka trafikutbildningen på basis av materialet. Däremot kunde man argumentera för att denna undersökning visar på behovet av en ordentlig utredning i frågan, så att man får klarhet i hur mycket trafikundervisning svenska barn och unga får.

Artikeln får sammanlagt 7/10. Fler kommentarer följer nedan.


Författarna skriver i första stycket:

Det visar sig att polisen nedprioriterar frågan och även frivilligorganisationernas insatser har trappats ned betydligt. Den enda institution med ett heltäckande ansvar visar sig vara grundskolans lågstadium.

Dessa uppgifter tycks stämma, även om man kunde gett mer evidens för att polisen nedprioriterar frågan (s. 8 i rapporten; alla referenser är till den om annat ej anges).

Vidare skriver man:

Enligt en undersökning från 2004, publicerad av Skolverket, fick ungefär nio av tio lågstadieelever trafikundervisning, i storleksordningen tio timmar per läsår. Detta kan vid en första anblick te sig acceptabelt, men för mellan- och högstadieelever sjönk siffrorna och i den pressade situation som råder i många skolor i dag kan man oroas över vilken prioritet trafikkunskaper egentligen får

Högstadiet fick närmare bestämt 6-7 timmar per läsår (s. 9).

Man försökte göra en ny undersökning som underlag till rapporten, men svarsfrekvensen var låg (s. 9):

För att få inblick i detta formulerades en enkät som mailades ut till ca 250 skolor. Endast 11 svar kom in. Detta lär reflektera att rektorer är relativt belastade och nedprioriterar enkäter. Den låga svarsfrekvensen innebär att det statistiska underlaget är svagt, istället får man betrakta svaren som
exempel. Det kan inte uteslutas att svar inkommit i första hand från skolor som gärna visar upp sitt trafikarbete.

Vidare:

Vi ser en stor tidslucka mellan lågstadieeleven och den körkortslöse cyklisten i 20-årsåldern som med dåliga kunskaper om trafikregler kan utgöra en allvarlig fara för sig själv och andra. Och det säger sig självt att trafikundervisning på lågstadiet måste ligga på en mycket elementär nivå.

Min fetstil. Eftersom mellan- och högstadieelever tidigare fick en del undervisning, och man inte lyckats få reda på huruvida detta förändrats, kan man inte dra slutsatsen att en sådan tidslucka föreligger.

Vidare:

Vi undrar också vem som utbildar pedagogerna i trafikkunskap, eftersom en avsevärd andel unga lärare själva lär sakna körkort. Någon obligatorisk trafikutbildning på lärarhögskolorna finns nämligen inte. Ett intressant initiativ har tagits i Norge, där föreningen ”Trygg Trafikk” målmedvetet håller på att nå ut till en majoritet av lärarhögskolorna med viss information.

Detta har jag inte hittat några uppgifter om.

Vidare:

Vad gäller körkortsutbildningen har bland annat dess betydelse för ungas möjlighet att få arbete framhållits.

Detta är irrelevant för trafiksäkerhetsfrågan och borde utelämnats.

Man fortsätter:

Därutöver kan man understryka att det ur trafiksäkerhetssynpunkt i allra högsta grad är önskvärt att även elever på gymnasiet får möjlighet att läsa till exempel körkortsteori. I bästa fall är det första steget mot ett eget körkort, men även som cyklist och fotgängare drar individen nytta av sina kunskaper.

Eget körkort leder ju till mer trafik, något som i sig leder till fler olyckor (s. 5). Således står det inte alls klart att fler körkort leder till färre olyckor (även om undervisningen i sig säkert kan vara bra från trafiksäkerhetssynpunkt).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s