Betyg på DN Debatt 26 nov: 6/10

dagens DN Debatt argumenterar företrädare för de fyra Allianspartierna för att Miljöpartiet inte kan få ansluta sig till den parlamentariska pensionsgruppen (som förutom Allianspartierna inkluderar Socialdemokraterna).

Artikeln är någorlunda välstrukturerad (man har delat upp argumenten under fyra punkter, vilket ökar tydligheten) och välformulerad men innehåller en del problem. Under de första två punkterna argumenterar man för att Miljöpartiets politik på pensionsområdet inte är bra. Den argumentationen innehåller, som vi ska se, en del svagheter.

Under den tredje punkten argumenterar man för vikten av långsiktighet på pensionsområdet, medan man under fjärde punkten argumenterar för vikten av att partierna som ingår i pensionsgruppen är eniga. Argumentationen här är klart starkare. Detta räcker dock inte för att visa att tesen (att Miljöpartiet inte kan få ansluta sig till den parlamentariska pensionsgruppen) är rimlig: man måste också visa att Miljöpartiets politik på pensionsområdet står så pass långt ifrån Alliansens politik att ett samarbete är omöjligt. Man borde lagt ner mer krut på att göra det. I synnerhet borde man visat att Miljöpartiets politik på pensionsområdet skiljer sig från Socialdemokraternas på ett sätt som gör att fastän det är möjligt för Alliansen att samarbeta med Socialdemokraterna vad gäller pensionerna, är det omöjligt för dem att göra det med Miljöpartiet.

Sammanlagt blir betyget 6/10. Fler kommentarer följer nedan.


Under första punkten skriver man:

Miljöpartiet har – liksom Vänsterpartiet – hela tiden varit djupt skeptiskt till de bärande principerna bakom det nya pensionssystemet. I sitt valmanifest ifrågasatte Miljöpartiet till exempel ekonomisk tillväxt.

I valmanifestet skriver Miljöpartiet att ”[v]i vill utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt”. Det indikerar en svalare inställning till tillväxt än Allianspartierna men är inte direkt kopplad till just pensionssystemet. Det hade varit önskvärt med starkare evidens för Miljöpartiets föregivna ”djupa skepsis” till de bärande principerna bakom det nya pensionssystemet. Man borde också ha klargjort vilka man menar att dessa bärande principer är.

Under den andra punkten skriver man:

Ålderspensioner bygger på arbete och att ju mer man arbetar desto högre blir pensionen. Arbetslinjen har inte någon gång varit bärande i Miljöpartiets politiska tänkande – tvärtom gick de till val på att vi skulle arbeta mindre.

Att Miljöpartiet under lång tid systematiskt har drivit på för mindre arbete för arbetsföra är därför djupt problematiskt. Friår, arbetstidsförkortningar och återgång till tiden före reformerna i till exempel sjukförsäkringssystemet, skulle drabba statens finanser direkt men också vara helt förödande för pensionssystemet.

Miljöpartiet delar vissa av dessa åsikter med Socialdemokraterna (synen på sjukförsäkringssystemet) men inte andra (friår och arbetstidsförkortning). Dessutom har ju Alliansen ofta argumenterat för att även Socialdemokraterna är motståndare till arbetslinjen. Man borde tydligt skilt på de frågor där Miljöpartiets åsikter är desamma som Socialdemokraternas, och de där de inte är det.

Vidare kan man tycka att de borde gett fler argument som är direkt kopplade till pensionssystemet. De allmänna ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska frågor man tar upp har visserligen effekter på pensionerna, men det vore ändå naturligt att i första hand koncentrera sig på direkt pensionsrelaterade frågor.

Under den tredje punkten ger man huvudsakligen allmänna argument för vikten av långsiktighet på pensionsområdet, men gör även en kommentar som berör Miljöpartiet specifikt:

Men vad kan Miljöpartiet lova på lång sikt, även om de inte längre skulle ingå i regeringsunderlaget?

Man ger inga argument för att stödja antydningen att Miljöpartiet inte kan lova något på lång sikt, vilket man borde ha gjort.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s