Betyg på DN Debatt 27 nov: 6/10

dagens DN Debatt skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers att att personalbristen inom socialtjänsten är akut och att det leder till allt fler larmrapporter. Som stöd för detta hänvisar hon till en enkät enligt vilken sju av tio kommuner måste anlita bemanningspersonal för barn- och ungdomsvården.

Enkäten är väl redovisad. Det ska dock påpekas att man endast fått svar från 94 av 290 kommuner (161 kommuner ingick i enkäten, varav ca 60 % svarade) vilket gör att det finns en osäkerhet rörande siffran sju av tio. Man kan emellertid konstatera att enkäten visar att det är relativt vanligt att kommuner anlitar bemanningsanställda.

Vad som däremot är problematiskt är att man inte ger evidens vare sig för att antalet larmrapporter ökar, eller för att antalet bemanningsanställda ökar, eller för att det finns ett samband mellan dessa två saker. Man ger förvisso flera teoretiska (i motsats till empiriska) skäl till att tro att det inte är bra med för många bemanningsanställda. Dessa argument har en viss styrka, men empirisk evidens hade varit att föredra. Om man t ex hade kunnat visa på att kommuner där andelen bemanningsanställda är större har fler larmrapporter hade argumentationen blivit avsevärt starkare.

Sammanlagt blir betyget 6/10. Fler kommentarer följer nedan.


Erkers skriver i andra stycket:

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och unga får skydd och stöd från samhället. Det är den sista maskan i skyddsnätet, som bara inte får brista. Ändå händer det, ibland med förödande konsekvenser. Larmrapporterna kommer allt tätare och måste tas på största allvar. Ingen vill se en upprepning av det tragiska dödsfallet i Karlskrona.

Man saknar evidens för att larmrapporterna kommer allt tätare. Hänvisningar till enskilda fall är inte något bra sätt att argumentera. Dessutom står det inte klart att det framförallt var socialtjänsten som brast i Karlskronafallet.

Man skriver vidare:

Vi har pejlat läget i en enkät som skickats ut till förtroendevalda i Akademikerförbundet SSR, lokalordföranden eller motsvarande person i 161 kommuner. På frågan om kommunen har hyrt in personal inom den sociala barn- och ungdomsvården under det senaste året svarar nära sju av tio, eller 67 procent, ja. En lika hög andel svarar att det förekommer flera gånger om året eller pågår kontinuerligt.

Man hade gärna fått se siffror på hur stor andel av arbetstimmarna som utförs av bemanningsanställda. Enligt en replik från Bemanningsföretagen står bemanningsanställda för endast två procent av de totala lönekostnaderna i kommuner och landsting. Andelen kan ju förvisso vara högre vad gäller just socialtjänsten, men detta visar ändå att man borde ha gett en fingervisning om hur stor andel av arbetstimmarna det handlar om.

Vidare skriver man:

Nu kommer det också rapporter från våra medlemmar om att flera kommuner misslyckas också med att hyra in socialsekreterare. Det finns helt enkelt inga att få tag på. Ibland får pensionerade socialarbetare gå in periodvis som timanställda, i andra fall får vakanserna stå obesatta.

Min fetstil. Detta är ju naturligtvis mer allvarligt än att man anlitar bemanningsföretag. Man hade därför velat få siffror på hur utbrett detta är.

Vidare skriver man:

Roten till det onda är personalflykten från den sociala barn- och ungdomsvården. Kraftfulla åtgärder krävs nu för att snabbt räta upp situationen, så att erfarna socialsekreterare väljer att arbeta kvar.

Även detta skulle man velat få siffror på.

Vidare:

Lönerna måste höjas rejält och komma i paritet med ansvar och kompetens. Tjänster som specialistsocionomer behöver inrättas, både för att ge verksamheterna specialistkompetens och för att öka möjligheterna till lönekarriär. Såväl en specialistutbildning som en nationell utbildning riktad till chefer inom socialtjänsten behövs.

Det här hade man gärna fått se mer argument för.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s