Betyg på DN Debatt 2 dec (2): 6/10

I dagens andra DN Debatt-artikel skriver Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne att regeringen bör utveckla snarare än avskaffa det fria vårdvalet i primärvården. På basis av en rapport ger hon en rad konkreta förslag på hur primärvården ska komma till rätta med de problem bl a Riksrevisionen pekat på.

Artikeln kan sägas bestå av två delar: en där regeringens förslag att avskaffa det fria vårdvalet attackeras, och en där konkreta förslag för hur vårdvalet kan förbättras läggs fram. Den förra delen innehåller en del tveksamma påståenden och andra argumentationsfel, medan den senare delen är klart bättre.

Sammanlagt blir betyget 6/10. Fler kommentarer följer nedan.


Lemne skriver i första stycket:

Faktum är att regeringen saknar både folkligt och parlamentariskt stöd för sitt förslag.

Jag hittar ingen opinionsundersökning om det fria vårdvalet och är därför tveksam till vad Lemne baserar påståendet att regeringen saknar folkligt stöd för sitt förslag på.

Vidare skriver man:

Ett förslag att förändra det fria vårdvalet berör stora delar av Sveriges befolkning och bör förankras brett och utgå från fakta – om man verkligen har patientens bästa för ögonen. I det förslag som nu dragits tillbaka saknas dock både faktaunderlag och konsekvensbeskrivningar. Regeringen tog under den ytterst korta remisstiden inte till sig av det massiva motståndet från remissinstanserna.

Lagrådet och många remissinstanser var helt klart kritiska.

Vidare skriver man:

Som bakgrund till förslaget hänvisar regeringen främst till överenskommelsen med Vänsterpartiet och inte till påvisade brister för patienterna.

Det är en något märklig beskrivning. Lemne borde ha angett en källa på det påståendet. I den remisspromemoria som skickats ut om förslaget hänvisas inte till överenskommelsen med Vänsterpartiet. Istället ges följande skäl (s. 3):

Skälen för promemorians förslag: Enligt regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om vinster i välfärden ska inte landstingen längre vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården. Obligatoriska vårdvalssystem inskränker det kommunala självstyret samtidigt som det inneburit en systematisk snedfördelning av skattemedel där olönsamma områden har prioriterats på bekostnad av andra. En sådan fråga bör istället ha sin utgångspunkt i lokala, demokratiska beslut och på så sätt stärka medborgarnas och de folkvalda församlingarnas ställning.

Vidare skriver Lemne:

Det är en viktig drivkraft för kvalitetsutveckling att patienten själv kan välja och välja bort vårdgivare som hen inte är nöjd med. Patienten hamnar i fokus och ges bättre förutsättningar till delaktighet i vården. Går detta synsätt förlorat visar tidigare erfarenheter att det bidrar till köer, sämre tillgänglighet, sämre tjänster till högre priser samt en miljö som mindre stimulerar till införande av innovationer.

Dessa påståenden borde backats upp med evidens.

Vidare:

Kritiken om att vårdvalet har bidragit till att ”enklare” patienter har prioriterats framför ”svårare” är missriktad. Vårdval i sig ger inte sådana undanträngningseffekter, men dåligt utformade ersättningssystem och svårigheter för patienter att göra ett reellt val av vårdgivare kan ge sådana effekter. Riksrevisionen släppte nyligen en rapport som tycktes visa att primärvården blivit mera ojämlik i delar av landet. ­Tidigare har granskningar av Karolinska Institutet och Myndigheten för vårdanalys visat annorlunda, och rapportens slutsatser har ifrågasatts av seniora forskare aktiva inom området.

Min fetstil. Som jag visar i denna artikel stödde snarare Myndighet för vårdanalys rapport Riksrevisionens bild (ss 2-3; man talar här om Skåne och Stockholm):

Vårdutnyttjandet har exempelvis ökat mer hos befolkningen i stort än hos vissa vårdtunga grupper, mer bland äldre personer i relation till yngre och det tycks även ha ökat mer bland dem med högre inkomster än individer med lägre inkomst.

Avslutningsvis är de förslag som läggs fram i andra delen av artikeln klart konkreta. De utvecklas i rapporten.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s