Betyg på DN Debatt 12 dec: 6/10

dagens DN Debatt argumenterar fjorton liberala debattörer och politiker för att de borgerliga partierna inte bör överge den liberala flyktingpolitik man fört i regeringsställning. Man vänder sig framförallt mot ett antal borgerliga debattörer som menat att migrationspolitiken måste skärpas.

Artikeln är välskriven och relativt nyanserad, vilket inte alltid är fallet vad gäller detta ämne. Dessutom har man, till skillnad från många andra, en konkret plan för hur integrationsproblemen ska lösas; nämligen en avreglerad arbetsmarknad. Dock innehåller den en del tveksamheter – bl a vissa argument som man får betrakta som logiska felslut.

Artikeln får betyget 6/10. Fler kommentarer följer nedan.


Författarna skriver som följer i tredje stycket:

Alliansen drev i regeringsställning igenom en liberalisering av Sveriges migrationspolitik och gav fler människor en möjlighet att ta sig till Sverige för att arbeta eller söka skydd.

Sverige har öppnat för arbetskraftsinvandring och vi har fri rörlighet inom EU, en rörlighet som varit viktig för svensk ekonomi.

Jag har inte den fullständiga bilden av Alliansens migrationspolitik klar för mig, men överenskommelsen med Miljöpartiet innebar i alla fall en liberalisering av flyktingpolitiken. Det stämmer även att man öppnat för mer arbetskraftsinvandring. Antalet beviljade uppehållstillstånd per år har också ökat med ca 30 000 från 2006.

Vidare skriver man:

Det är ett skifte. Sverige har tidigare slagit igen dörren när det är kris i världen. När människor flydde från Östeuropa 1989 skärpte den socialdemokratiska regeringen drastiskt flyktingpolitiken.

Vad man torde referera till är det s k Luciabeslutet 1989, som innebar en skärpning av flyktingpolitiken. För en artikel som stöder bilden av att det skett ett ”skifte” i svensk flyktingpolitik och -debatt, läs Birger Schlaugs intressanta artikel om Luciabeslutet.

Vidare skriver man:

Fyra år senare införde vi visumkrav för flyktingar från krigets Bosnien.

Detta stämmer.

Vidare skriver man:

Alliansregeringen bröt med denna dystra historia och det är unikt för en högerregering i västvärlden.

Skillnaden jämfört med politiken under Göran Perssons regeringstid är knappast så stor. Däremot är min bild att det stämmer att inga högerregeringar (eller andra regeringar för den delen) i västvärlden fört en så liberal flyktingpolitik som Alliansen gjort.

Vidare skriver man:

[R]isken med den borgerliga eftervalsdebatt som har uppstått är att den glider från att handla om integrationsproblem till att se människorna som problemet.

Detta är något retoriskt och vagt och innebär i konkreta termer inte mycket mer än att man anser att det är integrationspolitiken som bör förbättras, inte migrationspolitiken som bör skärpas. Det är således mer en retorisk omformulering av huvudtesen än ett argument för den.

Vidare skriver man:

En del borgerliga lokalpolitiker och ledarsidor har på sista tiden börjat tala om problemet med ”volymfrågan”. Ingen av ledarsidorna tillstår att de har bytt linje. Men det är svårt att inte märka skillnaden mellan deras texter och reaktionerna på migrationsminister Tobias Billströms volymutspel i februari 2013.

Då förklarade Billström att vi bör ”prata om volymer och volymproblem.” Det fick Dagens Nyheters ledarsida att anklaga Moderaterna för obehaglig retorisk anpassning. Den hävdade att det var bedrövligt att partiet ”smeker den invandringsfientliga opinionen medhårs”.

Nu skriver Dagens Nyheter i stället: ”Genom att kombinera ett större mottagande av kvotflyktingar med en lite mindre avvikande asylpolitik skulle vi kunna minska flyktinginvandringen något.”

Mina länkar. Skillnaden på dessa artiklar är dock inte så stor som dessa citat ger intryck av. DN:s konkreta förslag är som följer:

Ett första steg kunde därför vara att ge tillfälligt uppehållstillstånd till de asylsökande som inte har identitetshandlingar och där ingen ordentlig asylprövning värd namnet har kunnat göras. Reglerna för anhöriginvandring kan också behöva justeras.

Dessutom menar man att Sverige snarast ska öka mottagandet av s k kvotflyktingar.

Vidare skriver man:

Även Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg har öppnat för en förändrad diskussion. I en krönika skrev hon att ”Sverige [måste] skaffa sig en uthållig samhällsberedskap” för mottagningen, men lade sedan till att ”även nivån på mottagandet behöver ses över”.

Min länk. Dahlbergs förslag är något mer radikala än DN:s.

I vilket fall är min bild att det stämmer att det skett en viss omsvängning på vissa borgerliga ledarsidor (se även denna diskussion om huruvida PM Nilsson ändrat åsikt i frågan sedan förra året), och att detsamma gäller vissa borgerliga lokalpolitiker.

Hursomhelst tycks det faktum att dessa ledarskribenter och politiker ändrat sig på denna punkt dock i sig knappast vara ett starkt argument för författarnas tes att invandringspolitiken inte bör skärpas. Detta är ett ad hominem-argument, och även om jag i allmänhet har en mindre negativ syn på ad hominem-argument än många andra har, är det svårt att se att hur det skulle vara relevant i detta fall. Om inte annat skulle man vilja ha fått höra skäl för den uppfattningen.

Vidare skriver man:

Många menar att det enda sättet att hindra SD från att växa ytterligare är att i viss utsträckning skärpa politiken. Det är ett vågspel. I många av europeiska länder har invandringspolitiken stramats åt och borgerliga partier anammat en hårdare ton, utan att främlingsfientliga partier minskat – tvärtom. I Danmark och Nederländerna är de största parti i flera opinionsundersökningar och i länder som Storbritannien och Frankrike blev nationalistpartier störst i årets val till Europaparlamentsvalet.

Det är i allmänhet en viktig fråga huruvida anpassning till väljarströmningar lönar sig eller inte. Många tror ju t ex att New Labours högersväng 1997 och Alliansens vänstersväng 2006 gav valsegrar. Detta är i linje med det s k ”medianväljarteoremet” (som jag även refererade till igår) som säger att det block som vinner över medianväljaren vinner valet. Om denna teori stämmer, skulle en anpassning till SD:s politik kunna innebära att partiet krympte.

Detta sagt, så är de exempel författarna ger evidens för att det inte finns något klockrent sådant samband vad gäller invandringsfrågan. Författarna borde dock refererat till forskning på området istället för att ge enskilda exempel.

Vidare skriver man:

Men oavsett valtekniska överväganden leder volymdebatten fel. Om vi har en process som bygger på individuell prövning av asylskäl kan man inte politiskt besluta om en viss volymbegränsning. Det är verkligt lidande som leder till ökat tryck, särskilt det grymma inbördeskriget i Syrien. Då är det orimligt att betrakta asylrätten som en kran som kan vridas på och av.

En stor del av invandringen består inte av asylinvandrare, utan av anhöriginvandrare.

Man får här intryck av att författarna i rättighetsetisk anda menar att asylrätten är en rättighet som människor har rätt till oavsett övriga konsekvenser. Argumentet är intressant och viktigt men man borde ha utvecklat det och varit mer precis.

Vidare skriver man:

Att tala om våra integrationsproblem som ”volymfrågan” är som att tala om problemet med ungdomsarbetslöshet som att vi har för många ungdomar.

En uppenbar invändning mot den här analogin är att finns praktiska möjligheter att minska antalet invandrare, medan det knappast finns några praktiska möjligheter att minska antalet ungdomar. Den invändningen borde tillbakavisats. Allmänt sett bör den här typen av lösa analogier som inte stöds av argument undvikas.

Vidare skriver man:

I dag ser vi i stället uppgivna opinionsbildare som konstaterar att reformer är omöjliga och då måste vi minska tillflödet. DN:s ledarsida har till exempel talat om att idén om att avreglera arbetsmarknaden så att även de med dålig utbildning får jobb bara är ”drömmar”.

Det är en obegriplig kapitulation. Om man vet vad som är rätt måste man kämpa för det i stället för att ge upp på förhand. Det kanske anses politiskt omöjligt idag, men varför är man i opinionsbildningsbranschen om inte för att försöka förändra värderingar?

Min länk. För det första kan man invända mot detta resonemang att integrationspolitiken måste förbättras omedelbart, och inte kan vänta på att liberala opinionsbildare ska lyckas förändra värderingarna. Denna invändning borde bemötts.

För det andra bör man förstås i opinionsbildningsbranschen precis som i varje annan verksamhet väga möjligheter och nyttor emot varandra. Att man ”vet vad som är rätt” är därför inte i sig ett avgörande skäl för att driva en fråga. Det finns massor med frågor där jag anser mig ”veta att jag har rätt”, men där jag tror att möjligheten att få till en förändring är så pass liten i förhållande till den nytta en sådan förändring skulle medföra, att jag anser att det är bättre att fokusera på andra frågor.

Uppenbarligen är det så DN tänker i detta fall. Författarna borde visat att DN:s bedömningar av möjligheterna att få igenom en sådan politik (och/eller deras bedömningar av nyttan en sådan politik skulle medföra) är felaktig istället för att antyda att opinionsbildare borde försöka ändra varje felaktig uppfattning, oavsett vilka möjligheter man har att få till stånd en förändring. Det framstår som en märklig inställning.

Vidare skriver man:

I stället för att stirra sig blind på antalet flyktingar borde den som oroas över asylmottagningens kostnader presentera förslag för minskade kostnader per flykting.

Man kan naturligtvis göra båda dessa saker, och den typen av förslag som författarna efterlyser ges ofta från den kritiserade sidan. Anna Dahlberg föreslår t ex mer eller mindre samma sak som författarna i den artikel de citerar ovan:

Samtidigt måste regeringen lägga fram förslag för att snabbt liberalisera bostadspolitiken och skapa nya vägar in på arbetsmarknaden.

Således är detta ett s k straw man argument.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s