Betyg på DN Debatt 15 dec: 4/10

gårdagens DN Debatt skrev Centerpartiets partiledare Annie Lööf att Centerpartiet vill driva på för en ”fördjupad jobblinje”. Hon menar att en sådan fördjupad jobblinje skulle hjälpa områden där ”arbetslösheten vuxit sig fast”, såsom ”bruksorter…glesbygd [och] förorter”. Lööf vill åstadkomma detta genom att ”sänka företagens kostnader, skapa mer flexibla regler, en tryggare omställning och göra det mer attraktivt och mindre krångligt att driva företag”.

Artikeln är överlag ganska substanslös och vag. Förutom några förslag avsedda att öka byggandet får man inte mycket av konkreta förslag utöver dem jag redan citerat, och som synes är inte heller de särskilt konkreta. Man skulle vilja ha tydliga besked om hur man ska sänka företagens kostnader, skapa mer flexibla regler, etc.

Eftersom Lööf själv säger att ”[u]tanförskapet är fortfarande för stort” och att ”arbetslösheten vuxit sig fast”, så är en uppenbar invändning mot hennes förslag om en fördjupad jobblinje att vi inte har några skäl att tro att mer av en politik som hittills inte lyckats på dessa punkter kommer att fungera framöver (Patrik Kronqvist argumenterar efter dessa linjer i Expressen). Det är anmärkningsvärt att Lööf inte försöker bemöta den invändningen i artikeln.

Artikeln får betyget 4/10. Fler kommentarer följer nedan.


Lööf skriver som följer i första stycket:

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Utanförskapet är fortfarande för stort.

Som min länk visar har utanförskapet minskat från drygt 1 miljon 2006 till drygt 800 000 2014. Observera dock att siffrorna är från Ekonomifakta, som är en del av Svenskt Näringsliv, och att det inte alltid är självklart hur man definierar termer som ”utanförskap”.

Alltför många har inte ett jobb att gå till. I många mindre orter utanför storstadsområdena har företagen som skapade jobben flyttat utan att nya tagit deras plats. Av de jobb som fanns kvar försvann många i den ekonomiska krisens spår. I många förortsområden har företagen och därmed jobben aldrig riktigt etablerat sig.

Lööf borde presenterat siffror som stöder hennes påståenden här.

Därför formulerade Alliansen ett jobbmål: över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. Det är 350.000 fler än i dag.

Som jag påpekat flera gånger är ett mål i termer av antal jobb inte särskilt meningsfullt. Vad man är intresserad av är snarare andelen sysselsatta och/eller arbetslösa. Antalet jobb kan gå upp kraftigt samtidigt som andelen sysselsatta minskar, om befolkningsmängden ökar.

Vidare:

Det är ingen naturlag att jobben växer i vissa delar av landet medan de försvinner i andra. Vilken politik som drivs spelar roll.

Det är naturligtvis sant att politiken spelar roll, men samtidigt är det också så att vissa områden har bättre förutsättningar än andra, t ex pga högre utbildningsnivå eller bättre geografiskt läge.

Vidare:

Det illustreras inte minst av att nuvarande regering uttryckligen skriver i sin budgetproposition att deras reformer väntas minska sysselsättningen.

Regeringen skriver så här i budgetpropositionen (s. 57):

De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något. I vilken takt och i vilken utsträckning dessa långsiktiga effekter kommer att realiseras är osäkert och svårt att bedöma.

För övrigt kan man notera att detta citat är ett utslag för precis den sortens intellektuella hederlighet som jag efterfrågar på denna blogg, och som normalt sett dessvärre lyser med sin frånvaro i den politiska debatten. Det är inte vanligt att politiker påstår att det finns nackdelar med deras egna förslag, och när det görs, bör de få cred för det.

Vidare:

Alliansen återupprättade arbetets värde 2006. Drivkrafterna till jobb ökade och resultatet är över 300.000 fler i arbete, många av dem är utrikes födda.

Återigen: antal jobb säger ingenting – det är andelen arbetslösa och sysselsatta som är intressant. Som jag flera gånger påpekat så upprepar Alliansens företrädare hela tiden den vilseledande siffran ”300.000 fler i arbete”, eftersom siffrorna vad gäller sysselsättningsgraden och arbetslöshet i procent av arbetskraften inte alls är lika imponerande.

Vidare:

Asea, Ikea och LKAB startade inte med hundratals anställda. Alla börjar som små. Utan fler småföretag skapas vare sig nya jobb eller växande storföretag. I dag är det i de små- och medelstora företag som jobbmotorn finns.

Det här hade man velat ha en källa på. Jag hittar ingen källa som ger en samlad, uppdaterad bild, men däremot två artiklar som ger visst stöd åt Lööfs påstående.

Lööf beskriver jobblinjen i tre punkter, som är något av artikelns kärna. Den första punkten säger att en fördjupad jobblinje behövs för de ungas skull, medan den tredje säger att den behövs för integrationens skull. Den andra punkten handlar emellertid om något annat, nämligen att de branscher som under Alliansens regeringstid ”öppnats upp” inte bör ”få kollektivt näringsförbud”. Detta kan knappast anses vara en del av en ”fördjupad jobblinje”, utan handlar snarare om att försvara den politik Alliansen förde 2006-2014:

1. För det första behöver en fördjupad jobblinje ge unga möjlighet att lösa biljett till arbetsmarknaden genom att trösklarna sänks. Vi behöver fortsätta sänka företagens kostnader, skapa mer flexibla regler, en tryggare omställning och göra det mer attraktivt och mindre krångligt att driva företag.

2. För det andra behöver en fördjupad jobblinje se till att branscher som öppnats upp inte får ett kollektivt näringsförbud. Att stänga vårdcentraler och skolor leder inte till fler jobb, till utveckling och lika möjligheter. Kvaliteten och människors valfrihet måste säkras. Utöver fler jobb och företag, leder det också till det mest centrala: högre kvalitet inom välfärden med kortare väntetid för att få höften opererad eller en bättre förskola.

3. För det tredje behövs en fördjupad jobblinje för att integrationen ska förbättras. Vårt mottagande och integrationen för alla de som söker skydd från förföljelse brister. Det är inte värdigt vårt samhälle. Här måste vi bli bättre.

Vidare:

Bättre lösningar med hjälp av bättre boendeupphandlingar, smidigare hantering av alternativa boenden och förenklade regler för byggande likt det Alliansen presenterade i vårt Sverigebygge, behövs så att en ny våg av bostäder kan ta fart, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

En uppenbar fråga här är varför man inte gjorde dessa förändringar under sina åtta år vid makten. Bostadsbyggandet utvecklades inte särskilt väl under Alliansens regeringstid. Lööf borde försökt ge oss övertygande skäl till att tro att ”this time is different”.

Annonser

2 thoughts on “Betyg på DN Debatt 15 dec: 4/10

 1. Förstår inte hur de har hamnat i diskussion där de lyfter upp antalet jobb och inte andelsar som du säger. Sedan bör man såklart både fokusera på arbetslöshet och sysselsättningsgrad. De kan ju gå i olika riktningar

  Ytterligare en sak man skulle vilja att den som förespråkar en fördjupad arbetslinjen eller jobblinjen bemöter är ju teorin om ”zero marginal product workers” som Tino Sanandaji tar upp här : http://www.realtid.se/ArticlePages/201408/26/20140826110614_Realtid647/20140826110614_Realtid647.dbp.asp där han refererar till Tyler Cowen

  Gilla

 2. Ingen kan skapa jobb när NAIRU styr arbetslösheten.
  Lösningen är att begränsa lönebildningen så lönerna ökar långsammare och löntagarna får det som en reallöneökning i stället då kan riksbanken föra ut mer pengar i ekonomin och dom nya pengarna skapar jobb.

  Mer pengar efterfrågar fler varor till samma pris.
  http://nationalekonomi.blogspot.com/2013/05/kvoten-pm-kan-skapa-jobb.html

  Trycka pengar och samtidigt öka lönerna har vi prövat och det ger bara inflation.
  Vi har aldrig prövat att trycka pengar utan att samtidigt öka lönerna, där är lösningen.
  Särintressen som banker, kapitalägare och fackföreningar blockerar lösningen.
  Människans dumhet är oändlig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s