Betyg på DN Debatt 18 dec (1): 5/10

dagens DN Debatt skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund att asylrätten bör vara oförändrad och att migrationspolitiken bör vara fortsatt human, men att kostnaderna för den bör minska. Dessutom vill han underlätta integrationsprocessen av nyanlända. Han ger fyra förslag som ska nå dessa syften: lägre bidrag till nyanlända, skattebefrielse de fem första åren, tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd till flyktingar, samt snabba avslag av asylsökande från vad han kallar för ”säkra länder”.

Artikeln är på många sätt mer välargumenterad och mer konkret än Hägglunds Allianskollega Annie Lööfs artikel från i måndags. Ett stort problem är dock bristen på siffror. Eftersom ett av viktigaste uttalade målen med förslagen är att sänka kostnaderna för flyktingmottagandet bör man naturligtvis presentera siffror som indikerar hur stora besparingarna kan komma att bli.

Som DN skriver i en utmärkt ledarartikel i frågan lär utgifterna för de skattesänkningar man genomför (300 miljoner kronor) bli betydligt större än de besparingar man gör på bidragssänkningarna. Visserligen kan de andra punkterna (uppehållstillståndsreformen och möjligheten till snabba avslag) leda till sänkta kostnader, men det står ändå inte klart att besparingarna kommer att bli särskilt stora.

Det är naturligtvis inte lätt att sätta siffror på förslagens effekt, eftersom en viktig faktor är hur flyktingströmmarna i världen utvecklas, vilket det är svårt att sia om. Samtidigt är det anmärkningsvärt att man inte ens försöker göra en grov ”allt-annat-lika”-uppskattning. En sådan uppskattning är viktig för att väljarna ska kunna ta ställning till rimligheten i dessa förslag.

Hägglund gillar inte att han blir beskylld för ”signalpolitik” från olika håll. För att bemöta den invändningen borde han ha visat vilka konkreta effekter hans politik kunde väntas få i termer av kostnader. I avsaknad av sådan blir det lätt att invända att detta utspel görs mer pga dess signalvärde än pga förslagens konkreta innehåll.

Ett annat (mindre) problem är att Hägglund inte bemöter vissa möjliga invändningar, som att kravet att nyanlända måste ha jobb efter fem år för att få stanna riskerar att leda till handel med falska anställningsintyg, och att tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till sämre integration snarare än bättre (se nedan). Man saknar också argument för en del kontroversiella ståndpunkter.

Sammanlagt blir betyget 5/10. Fler kommentarer följer nedan.


Hägglund skriver som följer:

Är Sverige vaccinerat mot en sådan utveckling? Kan inte det som händer i våra grannländer också hända här? Är det självklart att vi aldrig kommer att se riksdagsbeslut om inskränkningar i asylrätten? Jag tror inte att det finns något sådant vaccin. Vi ser röstsiffrorna. Vi läser mejlen som strömmar in. Vi hör hur det pratas runt fikaborden.

Är de onda, de som röstar och mejlar och pratar? Nej, jag tror att många är högst vanliga och anständiga medborgare. De är oroliga. De tycker inte att politiken ger svar på de samhällsproblem som de möter i sin vardag.

Här antyder Hägglund dels att den här sortens förslag kommer att minska överströmningen av väljare till Sverigedemokraterna, och dels att de som röstar på Sverigedemokraterna och/eller på annat sätt protesterar mot den förda migrationspolitiken inte är främlingsfientliga. Båda dessa saker har ifrågasatts (den första bl a av de liberala debattörer som försvarade den förda migrationspolitiken i förra veckan och den andra bl a av Peter Hedström och Tim Müller på basis av en vetenskaplig undersökning). Hägglund borde definitivt ha presenterat skäl för sina uppfattningar på dessa punkter.

Vidare skriver han:

Men även nyanlända påverkas av ekonomiska incitament. Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört.

Detta förslag skulle endast öka utbudet av och inte efterfrågan på de nyanländas arbete. Om det är bristen på efterfrågan som snarare är problemet så kommer detta förslag alltså inte ha så stor effekt. (Dock ska det noteras att Hägglund skriver att han ska återkomma med ”ytterligare reformer för att skapa ökad arbetskraftsefterfrågan” senare).

Vidare skriver Hägglund:

Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren. Den som beviljas asyl i Sverige bör som huvudregel ges ett uppehållstillstånd som gäller i tre år i stället för att, som i dag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå. Förslaget stärker incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige.

Min fetstil. Ett motargument här är det Fredrik Reinfeldt nyligen använde; nämligen att tillfälliga uppehållstillstånd snarare försvårar integrationen:

Det har bara gått ett par veckor sen förre alliansledaren Fredrik Reinfeldt av en dansk journalist fick en fråga om just tillfälliga uppehållstillstånd. Reinfeldt svarade med ett engagerat försvar för att tillstånden ska vara permanenta.

”Så resonerar vi inte i Sverige. Vi tycker snarare att vi genom att tidigt och tydligt ge permanent uppehållstillstånd – och där är Sverige ensamt i EU – sänder en signal om att nu ska du börja ett nytt liv här i landet. Därmed anser vi att man som ny i landet i grunden ska ställa in sig på att stanna kvar. Folk känner sig trygga om de får ett sådant besked. Det ger dem tillfälle att lära sig svenska. Man arbetar mer med att komma in i det här samhället.

Se även Maria Ferms liknande argument. Hägglund borde nämnt detta sätt att resonera och försökt avfärda det.

Vidare:

Att Sverige i dag, till skillnad från andra EU-länder, som huvudregel ger permanenta uppehållstillstånd kan göra att fler söker asyl här i stället för i andra EU-länder.

Man skulle ha velat få tydligare evidens för att så är fallet. T ex kunde Hägglund ha visat att länder som ger permanenta uppehållstillstånd generellt sett har fler asylsökande än dem som inte ger det.

Vidare:

Sannolikt kommer förslaget [om tillfälliga uppehållstillstånd] att ha begränsad effekt på antalet asylansökningar, men om det kan bidra till en något jämnare ansvarsfördelning inom EU så är det välkommet.

Detta är oklart, men jag förmodar att ha menar ”begränsad effekt på antalet asylsökningar till EU”.

En tanke på “Betyg på DN Debatt 18 dec (1): 5/10

  1. Pingback: Så manipulerar DN Debatt svenskarna i asylfrågan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s