Betyg på DN Debatt 29 dec (2): 5/10

I dagens andra DN Debatt-artikel försvarar Tomas Tobé, blivande partisekreterare för Moderaterna, den s k decemberöverenskommelsen mellan regerings- och Allianspartierna. Artikeln förefaller vid första anblick vara välstrukturerad – den har en ”bullet point”-form med fyra punkter – men skrapar man på ytan är inte strukturen så tydlig längre. Den första punkten tycks t ex vid första anblick utgöras av argumentet att decemberöverenskommelsen säkrar att Sverige kan styras även om inget block har minoritet. Snart nog övergår han emellertid till allmänt käbbel riktat mot Stefan Löfven, vilket är irrelevant för det argumentet.

Vidare är den andra och den tredje punkten svåra att skilja åt. De handlar båda om att man kommer driva en aktiv oppositionspolitik.

Den fjärde punkten, handlar, i sin tur, om att decemberöverenskommelsen möjliggör för Alliansen att regera i minoritet efter 2018, om man skulle bli största block. Detta är emellertid delvis samma sak som sägs under första punkten.

Förutom denna bristande struktur innehåller artikeln en del bristfälliga argument. Betyget blir 5/10. Fler kommentarer följer nedan.


Tobé skriver:

För det första: Sverige kommer med all sannolikhet att styras av minoritetsregeringar även i framtiden.

Ett förtydligande här är att regeringarna inte endast kommer att vara i minoritet (det har hänt förut) utan de kommer också sakna majoritetsstöd i riksdagen. Detta är något nytt. När socialdemokraterna regerat har de som regel gjort det i minoritet, men samtidigt har de för det mesta haft stöd av ett eller flera partier (oftast V/VPK).

Vidare:

Vi var därför beredda att göra upp över partigränserna – före valet – om former för att möjliggöra för sådana regeringar att fungera. Trots Stefan Löfvens retorik om samarbete och utsträckta händer inför och efter valet var Socialdemokraterna inte beredda att föra sådana samtal. Efter regeringens turbulenta första två månader vid makten som präglats av svikna löften, kompromisser åt vänster och till sist budgetmisslyckandet kom beskedet från en pressad Löfven om att ett extra val troligtvis var att vänta.

Frågorna vem som sträckte ut handen till vem och vem som varit mest oresonlig har stötts och blötts en hel del och det känns inte meningsfullt att gå in på den mer här (se dock min recension av Stefan Löfvens DN Debatt-artikel för mer om den). Dock borde Tobé a) varit mer nyanserad och b) lagt fram mer argument för sin tolkning av händelserna på denna punkt.

Vidare:

För det andra: Nya Moderaterna är inte och kommer inte att vara ett stödparti för Löfvens regering. Sverige behöver tydliga politiska alternativ. Vi kommer att med oförminskad styrka visa på de stora politiska skillnaderna mellan vår och regeringens politik.

Som många har påpekat riskerar dock denna kritik att framstå som något hycklande när man inte är beredd att handla på basis av den. Det framstår som lite märkligt att Tobé inte på något sätt bryr sig om den kritiken i artikeln.

Vidare:

De exempel på storkoalitioner som vi kunnat se i flera europeiska länder har i de allra flesta fall resulterat i att extrema och ytterlighetspartier kunna stärka sin ställning. Det är inte rätt väg att gå. Decemberöverenskommelsen handlar om hur Sveriges ska kunna regeras, men är inte en överenskommelse i enskilda sakfrågor.

Min fetstil. Som jag påpekat tidigare är det märkligt att Alliansföreträdare, som är förtjusta i detta argument, inte redovisar någon forskning som stöder denna ståndpunkt. Vidare kan man ju konstatera att många menar att Decemberöverenskommelsen kommer att stärka Sverigedemokraterna. Tobé borde gett mer utförliga argument för varför en storkoalition hade stärkt SD mer än Decemberöverenskommelsen.

Vidare:

Istället för att i framtiden tvingas till kompromisser med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet som skulle riskera att driva politiken till vänster innebär decemberöverenskommelsen att de långsiktiga förutsättningarna för en borgerlig politik som prioriterar arbete och tillväxt nu är på plats.

Samtidigt gör ju detta att man avhänder sig möjligheten att driva Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik mot mitten när de regerar. Situationen är helt symmetrisk i det avseendet. Skillnaden är att det blir större skillnader från mandatperiod till mandatperiod om det blir till färre blocköverskridande kompromisser.

Tobé avslutar med en retorisk plädering för Moderaternas politik som inte har något med decemberöverenskommelsen att göra och som borde utelämnats:

[I] valet i september visade att varken Nya Moderaterna eller Alliansen i tillräckligt hög grad lyckades svara upp mot väljarnas frågor på alla områden. Vi har ett viktigt utvecklingsarbete framför oss.

För Nya Moderaternas del handlar det i hög grad om att stärka och utveckla vår jobbpolitik med en arbetslinje som ännu bättre svarar upp mot de utmaningar vi i dag ser på arbetsmarknaden. Trots att jobben, tack vare Alliansens reformer, fortsätter att öka är det alltför många som fortfarande står utanför. Villkoren för företagande, entreprenörskap och konkurrenskraft måste fortsatt förbättras. Vi behöver söka bättre svar på hur integrationen kan stärkas. Och vi behöver värna och utveckla det höga förtroende vi har när det gäller ansvar för Sveriges ekonomi.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s