Betyg på DN Debatt 14 jan: 4/10

dagens DN Debatt skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé, partiledare respektive partisekreterare för Moderaterna, om hur man vill utveckla partiets politik. Artikeln är mycket allmänt hållen och innehåller få konkreta besked. Dessutom är de flesta av de ställningstaganden man gör antingen redan kända eller helt okontroversiella. Det gör att värdet av artikeln är tveksamt.

Man kan göra två invändningar mot detta resonemang. Det första är att denna artikel innebär starten på Moderaternas utvecklingsarbete, och att man därför inte kan kräva mer konkreta förslag. Det kan ligga en del i det, men invändningen hjälper inte mot det andra argumentet: att de ställningstaganden man gör är så pass tämligen ointressanta.

Den andra invändningen man kan göra är att man genom att läsa mellan raderna kan se vissa skiften. T ex kunde man möjligen hävda att man här betonar kampen mot diskriminering mer än tidigare. Det finns dock två skäl till att vara skeptisk mot denna invändning. För det första är det verkligen inte lätt att veta vad man ska läsa in mellan raderna; olika läsare kan se olika saker. För det andra ska man inte som läsare behöva läsa mellan raderna på detta sätt i en argumenterande debattartikel. Den typen av subtiliteter hör romaner eller komedier till – i argumenterande artiklar ska ditt tala vara ja, ja, eller nej, nej, som bibelcitatet säger.

För att väljarna ska kunna fatta informerade beslut är det viktigt att de ges klar och tydlig information om vad partierna står för. Den här sortens vaga och substanslösa texter är därför ett demokratiproblem. Vi har i alltför hög grad vant oss vid och accepterat att det är så här politikers debattartiklar ser ut. Det är absolut inte omöjligt att vara tydligare (notera t ex att Timbros replik är betydligt mer substantiell) och vi har därför all anledning att kräva att politiker ska vara det.

Artikeln får betyget 4/10. Fler kommentarer följer nedan.


Författarna skriver som följer:

Den breda uppgången på arbetsmarknaden och att vi har bland Europas starkaste offentliga finanser är tydliga resultat av våra reformer.

”Arbetsmarknadens breda uppgång” är som synes en sanning med modifikation (se även utvecklingen av sysselsättningen).

Arbetslöshet Sverige

Det är vidare förvisso sant att Sverige har ganska lågt budgetunderskott i jämförelse med andra länder, men man borde fått evidens för påståendet att detta beror på Alliansens reformer.

Vidare skriver man:

Grunden för fler jobb är att fler vill anställa, starta och driva företag. Då ska möjligheterna till tillväxt och villkoren för att anställa vara goda. Svenska företag behöver snabbt kunna ta sig ut på andra marknader, utan för många hinder. Vi måste kunna svara på hur svenska företag ska ges goda förutsättningar att klara sig i en tilltagande internationell konkurrens.

Detta är rena självklarheter. Vad man vill veta är hur de vill åstadkomma detta. Samma kommentar kan appliceras på stora delar av artikeln, men kanske framförallt följande stycken:

Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste höjas. Arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög och många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en förlust för Sverige när samhället misslyckas att ta till vara människors potential. Det är avgörande att kommunernas förutsättningar förbättras och underlättas när det gäller mottagande och lokala integrationsinsatser. Att ta ansvar för öppenheten är också att ta ansvar för att den fungerar för alla.

Välfärden ska vara trygg – i hela landet. Det finns en oro hos många människor i dag att välfärdens verksamheter inte fungerar som bäst när man behöver dem. Vi behöver utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, tillgänglighetsproblem i sjukvården och kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

Klimat- och miljöfrågor innebär nya prövningar för kris- och säkerhetsberedskapen och kräver utvecklade svar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s