Låt politiker och debattörer avge ett logik- och evidenslöfte!

Jag har upprepade gånger skrivit om hur irrationell den politiska debatten och den politiska beslutsprocessen är. För att börja med den politiska debatten, så visar mina granskningar av över hundra debattartiklar att politiker och makthavares sätt att argumentera lämnar mycket i övrigt att önska. Många artiklar är fyllda av ogiltiga argument, missvisande eller t o m falska påståenden, bedrägligt användande av statistik (som senast), etc.

Vad gäller den politiska beslutsprocessen så tycks man från höger till vänster vara överens om att politiken ska baseras på vetenskap och god evidens. Mycket riktigt fick också Moderaterna och Folkpartiet senast mycket kritik för att deras förslag om betyg från fjärde klass strider mot forskningens konsensus. Likaså fick Miljöpartiet nyligen hård kritik för sitt motstånd mot genetiskt modifierad mat (GMO) på samma grunder.

När vetenskapen stöder ens egna åsikter är man således snabb med att åberopa den. Problemet är att man visar upp en helt annan attityd när vetenskapen tvärtom visar att ens egna förslag försämrar snarare än förbättrar. När Anna Kinberg Batra tillfrågades om varför hon la fram ett förslag som stred mot expertisen hänvisade hon till sin egen ”expert”, partisekreteraren Tomas Tobé. Likaså har Miljöpartiet gått emot den vetenskapliga konsensusen på GMO-området. MP:s politik på området har även fått genomslag i regeringens politik.

Naturligtvis kan vetenskapens konsensus vara felaktig. Historiskt sett har det vid ibland visat sig vara fallet. Mängden sådana fall torde dock förblekna dock i jämförelse med den enorma mängd fall där politiker som gått emot vetenskapens konsensus haft fel. Ett otal psykologiska experiment har dessutom visat att människor ofta är starkt biased när de utvärderar forskningsresultat om frågor de har politiska åsikter om. Därför är den bästa förklaringen till att en politiker inte är enig med vetenskapen för det allra mesta att politikern är biased, inte att denne har några särskilda insikter som gått forskarna förbi.

Med detta sagt är jag inte själv särskilt insatt i forskningen om vare sig betyg eller GMO. Till Moderaternas och Folkpartiets försvar kan man hävda att forskning om betygs konsekvenser sällan ger lika tydliga svar som t ex den mesta naturvetenskapliga forskningen. Till Miljöpartiets försvar kan man hävda att det finns ett riskminimeringsargument för att inte odla GMO-mat. Men den allmänna lärdomen att man generellt sett ska vara misstänksam mot politiker som går emot vetenskapens konsensus – särskilt om de gör det för att försvara sedan länge inrotade övertygelser – håller ändå. I de allra flesta fall kommer detta bero på politisk bias. Du kommer därför med största sannolikhet ha rätt oftare om du litar på vad vetenskapen säger, än om du litar på vad ditt favoritparti säger.

Hur ska vi då göra för att se till att den politiska debatten blir mer seriös, och politiken mer evidensbaserad? Det finns flera olika metoder man kan använda. Vad gäller den politiska debatten har jag bl a lagt fram förslag om att tidningar borde införa checklistor på punkter som alla debattartiklar måste uppfylla (bl a att faktapåståenden ska stödjas av länkade källor) och att TV-debatter borde utvärderas av filosofer, som fokuserar på argumentens giltighet, snarare än av retoriker, som fokuserar på debattörernas slagkraftighet. Vad gäller evidensbaserad policy så finns det nätverk och think-tanks för sådana i Storbritannien och USA – något vi borde ha även i Sverige.

Ett ytterligare förslag är att låta politiker, andra makthavare och offentliga debattörer avge ett ”logik- och evidenslöfte”. Den exakta utformningen av detta löfte kan diskuteras, men här är ett förslag.

Det politiska logik- och evidenslöftet

Oavsett vilka politiska åsikter vi har, kan vi enas om att Sverige och världen står inför stora utmaningar. För att lösa dessa utmaningar är det av yttersta vikt att vi fattar våra beslut på rationell och vetenskaplig grund. Vi måste därför tillsammans se till att höja nivån både på den politiska debatten och det politiska beslutsfattandet. För att bidra till det lovar jag härmed att debattera på ett logiskt och sakligt sätt, och för att arbeta för att alla politiska beslut blir så evidensbaserade som möjligt.

NN

För en motivering till de första meningarna, se detta citat från Michael Huemer. ”Att debattera på logiskt och sakligt sätt” skulle, i sin tur, i stort sett innebära att följa debattchecklistan. Vidare skulle skrivningen om ”evidensbasering” bl a innebära att man måste ha mycket goda skäl för att gå emot vetenskapens konsensus, att alla beslut ska vara väl utredda (om inte extrem tidspress t ex i en krissituation gör det omöjligt), att man när så är möjligt bör använda sig av s k randomiserade kontrollstudier, etc. Detaljerna i allt detta bör dock diskuteras ingående.

En uppenbar invändning mot detta förslag är att även om man kan få politiker och debattörer att skriva under denna löftesförklaring, så kommer de inte hålla vad de lovat. För att få bukt med detta problem skulle man behöva en sorts ”granskningsnämnd” som avgjorde huruvida de som skrivit under löftesförklaringen verkligen följt den. Det skulle kunna fungera så att man tog emot anmälningar, och sedan granskade dem (som Granskningsnämnden för Radio och TV gör) men man skulle också kunna göra granskningar på eget initiativ. Nämnden skulle t ex kunna ha med representanter för filosofiinstitutioner och kritisk tänkande-organisationen Vetenskap och Folkbildning. Alternativt skulle man helt enkelt kunna låta deltagarna i Vetenskap och Folkbildnings mycket aktiva Facebookgrupp rösta om huruvida en viss löftesgivare inte uppfyllt sitt löfte.

Även om granskningarna inte skulle bli felfria, tror jag att ett sådant initiativ skulle kunna göra en del för att öka medvetenheten om att vi behöver en mer logisk och rationell politisk debatt, och en politik som i högre grad är baserad på vetenskap och evidens. Millimeterrättvisa går knappast att uppnå, men lär heller inte behövas för att påverka nivån på debatten och politiken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s