Dan Munters analys av Saudidebatten, och behovet av fler debattanalyser

Filosofidoktoranden Dan Munter (KTH) gjorde förra helgen en intressant analys av de olika positionerna i debatten om vapenexporten till Saudiarabien:

Åtminstone tre avvägningar bör ha påverkat hur partierna ställde sig i debatten om Saudiavtalet:

1. Hur stort värde man tillskrev en principiell hållning eller markering som riskerar att bli enbart symbolisk – det vill säga att Sverige inte förnyar avtalet, men utan nytta för de saudiska medborgarna.

2. Vilken strategi (förnya avtalet, inte förnya avtalet) som antogs mest effektiv, givet målet att förbättra de saudiska medborgarnas situation.

3. Hur stora negativa effekter man var beredd att acceptera för svenska intressen.

Om detta stämmer har åtminstone följande tre positioner varit möjliga att ansluta sig till. Reflektera gärna över i vilken mån dessa positioners och arguments komplexitet har lyfts fram i debatten de senaste veckorna.

Han övergår sedan till att beskriva tre möjliga positioner som baserar sig på dessa tre avvägningar. Något förenklat kan de sägas vara de som fäster störst vikt vid principen, de som fäster störst vikt vid konsekvenserna för de saudiska medborgarna, och de som fäster störst vikt vid konsekvenserna för svenska intressen. Därefter sätter han in de olika debattörerna – partierna, näringslivsföreträdarna, etc – i detta schema.

Analysen är i mitt tycke både intressant och föredömligt klargörande. Vad som är ännu mer intressant är emellertid själva idén om att bena upp en hel debatt på det här sättet; vad vi kan kalla en ”debattanalys”. Man skulle vilja se mycket flera sådana här debattanalyser från både filosofer och andra akademiker. Dels kunde akademikerna ta egna initiativ, likt Munter, och skicka in analyser av komplicerade frågor till tidningarnas debattsidor. Dels kunde tidningar och TV anlita akademiska experter som förklarade de olika sidornas argument i olika sakfrågor; t ex i samband med TV-debatter (se här även mitt tidigare inlägg ”Ersätt retorikerna med filosofer”). (Det görs förvisso redan idag i viss mån analyser av debatter av t ex politiska journalister, men analyserna är mycket sällan så precist och ordentligt utförda som Munters analys, som bl a anknyter till viktiga moralfilosofiska teorier. Dessutom fokuserar de inte sällan minst lika mycket på taktik som på hur argumenten för de olika positionerna ser ut.)

Dessvärre tar medierna i nuläget inte sitt ansvar att förklara svåra och komplicerade frågor på ett pedagogiskt sätt på allvar. Debatterna blir ofta helt oöverblickbara för alla som inte sitter inne med expertkunskap (se t ex denna mycket faktabemängda skoldebatt mellan Reinfeldt och Löfven), vilket sannolikt ökar människors benägenhet att hålla fast vid sina förutfattade meningar, och minskar deras benägenhet att försöka tänka igenom frågorna ordentligt.

En debattanalys har vissa likheter med mina heltäckande detaljgranskningar, men också avgörande olikheter. I båda fallen försöker man vara noggrann och rättvis när man tolkar vad det är debattören eller debattörerna försöker säga, men skillnaden är att man så att säga tittar på mycket närmare håll, med förstoringsglas, när man genomför heltäckande detaljgranskningar, än man gör när man genomför Munters typ av debattanalyser. De båda typerna av analyser står naturligtvis inte i motsats till varandra, utan kompletterar snarare varandra. För att använda en annan metafor behöver vi både detaljerade kartor där varje gata är utmärkt, och kartor där skalan är mindre. De förra ger oss precision, de senare överblick.

En sak man dock ska vara uppmärksam på är att debattanalyser är betydligt svårare att genomföra på ett sätt som är och uppfattas som objektivt än heltäckande detaljgranskningar. När man gör debattanalyser av Munters slag måste man göra en rad avvägningar och bedömningar om hur debatten faktiskt förts, vilka som varit de viktigaste inläggen, etc. Här är det lätt att gå fel och att färgas av sina egna politiska åsikter – och även om man inte gör det så kommer andra, som själva är färgade av sina åsikter, att anse att man är det.

När man gör heltäckande detaljgranskningar behöver man inte göra lika många kontroversiella bedömningar. Det är mycket lättare att avgöra att där hade vi ett faktafel, där ett falskt dilemma, där en underlåtelse att belägga ett påstående, än det är att avgöra t ex hur de olika positionerna i debatten om exporten till Saudiarabien ska karakteriseras. (Det finns säkert en del som anser att Munters framställning av debatten är partisk till förmån för den ena eller andra sidan.) Det är i själva verket ett av skälen till att jag bestämt mig för att fokusera på heltäckande detaljgranskningar.

Detta är naturligtvis inte ett starkt skäl till att inte ägna sig åt debattanalyser, men det är något man bör vara uppmärksam på. Starkt politiserade debattanalyser riskerar att inte bli mycket mer än ännu ett debattinlägg och torde därför tillföra mycket mindre till debatten än noggranna och rättvisa analyser.

2 tankar om “Dan Munters analys av Saudidebatten, och behovet av fler debattanalyser

 1. Jag blir så förvånad att inte alla gör detta hela tiden.

  De flesta verkar ha missat reotirkens 4 grundläggande delar.

  budskapet – vad som sägs
  mediumet – hur det framförs och i vilket sammanhang
  avsändare – den som säger budskapet samt väljer medium.
  Mottagare – de som ej är avsändare, dessa har ett tolkningsföreträde av vad avsändaren ”faktiskt” sagt.

  Lite genereliserat. De som kritiserar Margot pratar om valet av medium. De som hyllar henne hyllar valat av medium, och förstår inte vilka konsekvenser försämrad diplomatiska funktioner medför.

  Problemet är att vid utrikes relationer är diplomati mediumet och utrikespolitiken är budskapet. Diplomatin förväntas fungera och existera även efter byte av regering och utrikespolitik.

  Gilla

 2. Att i första punkten dra en slutsats, att en uppsägning av avtalet riskerar att bli enbart symbolisk, gör analysen som helhet oanvändbar. Att också helt förbigå en av de mest centrala förutsättningarna för debatten, att västs kramande av saudiregimen hittills över decennierna gett noll effekt på befolkningens situation, är också, milt sagt, problematiskt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s