Gåvoavdrag, matchade gåvor och öronmärkta skatter

Regeringen tar bort välgörenhetsavdragen från 1 januari. Samtidigt fortsätter man att ge stora summor till exempelvis Röda Korset. Det finns emellertid skäl att tro att staten skulle få större utväxling på samma insats om man istället behöll möjligheten till avdrag, åtminstone till Röda Korset och andra organisationer som man ändå stödjer, och drog ner det direkta stödet till dessa organisationer. En metastudie indikerar nämligen att genom att varje krona som staten ger till välgörenhetsorganisationer i form av ökade avdrag ger mer än en krona i form av ökade donationer.

Our results suggest that tax deductions are treasury efficient; that is, a decrease in the cost of giving by $1 results in more than $1 being donated to charity through private philanthropy. This presents an opportunity for policy makers to support the transition of the provision of public services from governments to charities and nonprofit organizations.

Det gör att det möjligen finns skäl att ifrågasätta logiken i regeringens agerande. Det ska dock påpekas att metastudien är baserad på amerikanska undersökningar, och att det inte är säkert att svenska undersökningar skulle ge samma resultat.

Skatteavdrag för välgörenhet innebär, i en mening, att staten står en andel av den summa som välgörenhetsorganisationen tar emot. Denna summa kommer motsvara donatorns marginalskatt (normalt sett ca 30-55 % i Sverige). Man kan emellertid tänka sig ett system där staten står för en mindre eller (vilket i mina ögon är intressantare) större andel av den summa som välgörenhetsorganisationen tar emot – ända upp till 90  eller 99 %. Detta kan uttryckas som att regeringen inte bara låter dig få avdrag på din donation, utan de matchar den dessutom med en egen donation (som kan vara mindre eller större än din donation). Kanada har t ex ett sådant system: de matchar varje dollar i välgörenhet till kriget i Syrien med en egen dollar. Eftersom Kanada också låter dig dra av mellan ca 40-50 % av dina välgörenhetsbidrag från skatten, gör detta att kanadensiska staten de facto står för mellan ca 70-75 % av de pengar som går till denna sorts välgörenhet.* Ett liknande system finns i Storbritannien.

En fördel med matchade donationer från regeringen är följande. En vanlig invändning mot skatteavdrag till välgörenhet är att pengarna används ineffektivt och/eller går till oviktiga ändamål. Svenska regeringen kan knappast tycka att det är fallet vad gäller Röda Korset, eftersom de själva stödjer Röda Korset. Men det kan gälla andra välgörenhetsorganisationer. I USA är det t ex helt klart ett problem att en hel del skattepengar försvinner till välgörenhet med tveksam nytta. Det beror inte minst på att det är svårt för staten att säga nej till skatteavdrag för välgörenhet. Det skulle emellertid vara mycket lättare för staten att vägra att matcha donationer till ineffektiva välgörenhetsorganisationer. Endast donationer till effektiva välgörenhetsorganisationer skulle matchas, vilket skulle det göra det mer intressant att donera till dem. Det skulle i sin tur bidra till en effektivisering av välgörenhetssektorn.

Ju mer staten matchar donationen med, desto intressantare blir det förstås att ge. Om matchningen blir tillräckligt stor kan en del skattebetalare tycka att det är intressant att ge även till utvalda delar av statens vanliga verksamhet – sjukvården, universiteten, försvaret etc – om det skulle göras möjligt. Dessa typer av donationer kan ses som ett pris du betalar för att få öronmärka delar av dina skatter. Om du t ex tycker att stora delar av statens utgifter går till oviktiga saker men att sjukvården är eftersatt, skulle du kunna betala extra för att se till att dina skattepengar går till just sjukvården. Säg t ex att du skänker 1 000 kronor till sjukvården, och att staten matchar denna donation med 9 000 kronor (dels i form av vanlig matchning, dels i form av skatteavdrag). Då har du i en mening öronmärkt 9 000 kronor av dina skatter till sjukvården, för ett pris av 1 000 kronor.

Jag tror att en hel del skattebetalare skulle vara intresserade av denna typ av öronmärkning, om priset är rätt. Det skulle innebära ökade skatteintäkter utan att ”defaultskatten” – som du får om du inte öronmärker – inte skulle behöva höjas. Dessa ökade intäkter kunde sedan användas till allt möjligt (inklusive att sänka defaultskatten).

Det är i princip möjligt att sådana öronmärkningar skulle ta ut varandra, så att fördelningen av statens utgifter inte förändras. I praktiken lär det dock inte ske, eftersom det kommer att vara mycket mer populärt att öronmärka skattepengar till vissa områden än till andra. Eftersom staten måste ta de pengar som de använder för att matcha donationerna någonstans ifrån, kommer det i praktiken sannolikt innebära att deras utgifter på vissa områden måste minska.

Är inte det irrationellt från statens sida? Nej. Notera att om du donerar till sjukvården mot att en del av dina skattepengar öronmärks till sjukvården, så kan det ses som att du subventionerar statens sjukvårdskonsumtion. För att se att detta kan göra det rationellt för staten att minska utgifterna på andra områden, betrakta följande analogi.

Låt oss säga att en ung pojke vid en viss tidpunkt t tillfredsställer sina preferenser bäst genom att konsumera X gymklasser och Y dataspel. Vid t+1 säger säger emellertid hans föräldrar att de kommer subventionera alla extra gymklasser han tar. Detta gör att det pris han behöver betala för extra gymklasser sjunker, vilket kan göra att han tillfredsställer sina preferenser bättre genom att lägga mer pengar på gymklasser, och mindre på dataspel. På samma sätt gäller att om någon subventionerar statens extra sjukvårdskonsumtion, så kan det vara rationellt av den att lägga mer pengar på sjukvårdskonsumtion, och mindre på andra utgifter.

Det är inte heller så att detta system skulle leda till att vissa typer av utgifter skulle ta över hela statens budget, som man kanske skulle kunna tro. Ju fler som vill öronmärka skatterna till t ex sjukvården, desto mindre intresserad skulle staten vara av extra pengar till sjukvården, och desto högre pris skulle du behöva betala för att få göra det. Om staten agerar rationellt kan den inte sänka sin preferenstillfredsställelse genom att erbjuda folk att öronmärka sina skatter på detta sätt (såvida systemet inte har andra sidoeffekter – se nedan).

Detta system med matchande donationer finns alltså redan i viss mån, men borde undersökas mer systematiskt, både teoretiskt och empiriskt (tips om existerande studier tas tacksamt emot). Det har en hel del som talar för sig, men samtidigt är det som alltid svårt att veta hur policyförändringar skulle slå i praktiken.

Jag utvecklar dessa tankar en del i ett inlägg på Effektiv altruist-forumet (se även kommentarerna). Där kommenteras även en del möjliga sidoeffekter. Jag håller även på att arbeta med ett längre papper i ämnet, men är fortfarande på idéutvecklingsstadiet. Jag tar gärna emot kommentarer (men läs gärna det andra inlägget innan du kommenterar).

Såsom jag påpekar i mitt inlägg är detta system en tillämpning av moralhandel – en idé utvecklad av Toby Ord som jag tidigare skrivit om.

* För att se det, anta att du ger 100 dollar, och att du får dra av 40 % av denna summa från din skatt. Då är ditt faktiska bidrag 60 dollar. Staten matchar emellertid din ursprungliga gåva – 100 dollar – med samma summa, vilket innebär att den totala summan som går till välgörenhet är 200 dollar. Av detta står alltså du för 60 dollar – 30 % – och staten för 140 dollar – 70 %.

En tanke på “Gåvoavdrag, matchade gåvor och öronmärkta skatter

 1. Stefan, jag är rädd att du liksom många andra missuppfattat hur det här så kallade avdraget fungerar i det svenska skattesystemet.
  Det som kallas avdrag är inte något som påverkar den skatt du betalar. Det är här frågan om en skattereduktion som kommer dig tillgodo. En skattereduktion är alltid en utbetalning som bokförs som en kreditering på ditt skattekonto. Det förekommer skattereduktioner som utbetalas direkt till bankkonto också även om det är sällsynt.
  Det är alltid från statens kassa som pengarna till skattereduktionen kommer.
  Således, när du givit en gåva till ex.vis Röda Korset så kunde du begära en utbetalning från staten. I praktiken var det alltså andra människor som via statens kassa och av staten inkasserade skatter som gav dig pengar.

  Varför skulle andra människor, och företag, betala skatt av den anledningen att få ge dig ett bidrag när du ger bort en gåva?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s